Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Arddangosfa Cymry ar Gynfas i’w gweld...

30/07/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn y gyfres ddiweddaraf o Cymry ar Gynfas, a ddarlledwyd ar S4C ym mis Ebrill, mae gweithiau o'r ddwy gyfres nawr yn cael eu harddangos yn oriel ac amgueddfa Storiel, Bangor ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Canfyddiadau prosiect ymchwil newydd ...

30/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae canfyddiadau prosiect ymchwil newydd yn dangos buddion maethol cig oen fel rhan o ddeiet cytbwys.

darllenwch mwy

Croeso i Eisteddfod AmGen 2021

30/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

I ni yng Nghymru, ‘wythnos ‘Steddfod’ yw wythnos gyntaf mis Awst, ac mae hynny'r un mor wir eleni, gyda thros 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal dros yr wythnos nesaf fel rhan o Eisteddfod AmGen.

darllenwch mwy

Colli Richard Ail Symudiad

29/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Dioddefodd y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg glec fawr yr wythnos hon pan gyhoeddwyd bod y cerddor, cyfansoddwr a chyd sylfaenydd Recordiau Fflach, Richard Jones wedi marw yn 65 oed.

darllenwch mwy

Rhyddhau seithfed sengl prosiect Sywe...

29/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae label Lwcus T yn cyflwyno ‘Y Meddwl Lliwgar Yma’ sef seithfed sengl o brosiect senglau misol Sywel Nyw yn 2021.

darllenwch mwy

Mursen brin yn ffynnu yn Ynys Môn

29/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae pryfyn sydd wedi prinhau yn arw yn ffynnu mewn cornel dawel o Ynys Môn.

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau arloesol ar gyfer...

28/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion yn gofyn i breswylwyr anfon eu syniadau at y Cydlynydd lleol FLAG.

darllenwch mwy

Y gitarydd clasurol Rhisiart Arwel yn...

28/07/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Recordiau Sain wedi cyhoeddi rhyddhau cryno ddisg newydd gan y gitarydd clasurol Rhisiart Arwel. ‘Encil’ yw ail gryno ddisg y cerddor o Gaerdydd, ac mae’n cynnwys detholiad o gerddoriaeth boblogaidd o Gymru, yr Almaen, Sbaen a De America.

darllenwch mwy

Casgliad i godi calon gan yr Eisteddf...

28/07/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl blwyddyn a mwy anodd, gyda phawb yn delio â heriau newydd ac yn dod i arfer â threfn newydd i fywyd, yr haf hwn cyhoeddir cyfrol newydd sydd yn cwmpasu llesiant corfforol a meddyliol.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn serennu mewn gŵyl fw...

27/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda chymorth Hybu Cig Cymru, bydd y cogydd poblogaidd o Gaernarfon yn cyflwyno’i arddull dihafal o goginio Cig Oen Cymru PGI i’r ŵyl pum niwrnod ‘Fix Food, Fix the Planet’ yn Silas Yard, Dwyrain Llundain.

darllenwch mwy