Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Mike Peters yn canu dros Gymru a chod...

06/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Fe fydd cân swyddogol tîm pêl-droed Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn cael ei rhyddhau ddydd Gwener Mai 28.

darllenwch mwy

Rhyddhau sengl newydd gan Evans McRae

06/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Evans McRae sef deuawd newydd Lowri Evans a Tom McRae wedi rhyddhau sengl newydd yr wythnos hon a fydd yn rhan o gasgliad o ganeuon a fydd yn mynd tuag at albym newydd.

darllenwch mwy

Chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd ...

06/05/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn cynnal cystadleuaeth arbennig i ddarganfod 'chants’ pêl-droed newydd i gefnogi Cymru yn EURO2020.

darllenwch mwy

Carys Eleri yn rhyddhau ail sengl new...

05/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Carys Eleri, y digrifwr a'r cyfansoddwr Cymreig, yn rhyddhau ‘I Love Nature Now’ yr ail o driawd o senglau yn adlewyrchu ar y cyfnod clo, ar Mai 7fed 2021. Mae ‘I Love Nature Now’ yn dilyn ‘He Dumped Me on Zoom'.

darllenwch mwy

Deiseb Yr Wyddfa yn denu dros 4000 o ...

05/05/2021
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae yna ddeiseb sy'n galw ar Barc Cenedlaethol Eryri i fabwysiadu Yr Wyddfa fel prif enw mynydd uchaf Cymru wedi denu dros 4000 o enwau.

darllenwch mwy

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn mynd yn ...

05/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Newyddion

Gyda chynulliadau torfol yng Nghymru yn parhau i fod wedi’u gwahardd oherwydd Covid-19, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’u partneriaid yn cynnal Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni trwy ei platfform cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Hawl i Fyw Adra: Argyfwng ailgartrefi...

04/05/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tref Nefyn ym Mhen Llŷn wedi anfon llythyr agored at y pleidiau gwleidyddol ar drothwy Etholiadau'r Senedd yn datgan pryder "nad oes ewyllys gan bleidiau gwleidyddol i sicrhau bod gan bobl leol ‘hawl i fyw adra’ yn eu bro."

darllenwch mwy

Deiseb bythynnod Llain Fatw ym Mhen L...

04/05/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae deiseb a gafodd ei sefydlu cyn y penwythnos yn cefnogi cadw Tai Llain Fatw ym Mhen Llŷn yn nwylo'r gymuned wedi denu bron i 1500 o enwau.

darllenwch mwy

Twf aruthrol yn y nifer sy'n gwylio S...

04/05/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae twf aruthrol wedi bod i gyfryngau cymdeithasol S4C dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chynnydd o 49.7% yn y sesiynau gwylio.

darllenwch mwy