Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ystyr y band yn ôl gyda sengl newydd...

20/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Ystyr yn eu holau gyda cydweithrediad cyffrous arall. Yn dilyn llwyddiant ’Noson Arall yn y Ffair’ gyda Mr Phormula, maent wedi creu trac newydd, ‘Adferiad’, gyda Teleri, yr artist aml-gyfryngol electro o Feirionnydd a fydd yn cael ei ryddhau ar Fai 28.

Cwmni theatr yn creu antur ddigidol y...

19/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Taking Flight a LAStheatre yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr i ailgyflwyno teuluoedd i'r theatr, defnyddio eu dychymyg a chael plant ac oedolion i weithio gyda'i gilydd i ddatrys dirgelwch yn yr awyr agored.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £1.1 mili...

19/05/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i fuddsoddi £1.1 miliwn mewn dau gynllun fydd yn rhoi cyfle i bobl y sir ddechrau eu llwybr gyrfa yn eu cymunedau.

darllenwch mwy

Robotiaid yn dychwelyd i'r bandstand ...

19/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i robotiaid o bob lliw a llun ymgynnull yn y bandstand yn Aberystwyth unwaith eto yr haf hwn wrth i Brifysgol Aberystwyth ddathlu Wythnos Roboteg gwledydd Prydain rhwng 19-25 o Fehefin.

darllenwch mwy

Cymorth amhrisiadwy i bobl sydd yn by...

18/05/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor yn gwerthuso gwasanaeth newydd i ddarparu cymorth emosiynol ar ôl diagnosis o dementia.

darllenwch mwy

Cydraddoldeb i Ferched yn ganolog i N...

18/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

“Mwy na hashtag” - dyna farn ieuenctid Cymru am Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021, ‘Cydraddoldeb i Ferched’, sydd wedi’i rhyddhau ar ffurf fideo pwerus heddiw. Mae’r Neges Heddwch yn bodoli ers 99 o flynyddoedd, a lluniwyd neges eleni gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

darllenwch mwy

Eädyth yn dathlu Diwrnod Neges Heddwc...

18/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Ar 21ain o Fai 2021, bydd label recordiau I KA CHING yn rhyddhau sengl sy’n cyfuno geiriau Neges Heddwch ac Ewyllys Da, Urdd Gobaith Cymru a cherddoriaeth gan Eädyth.

darllenwch mwy

Cwblhau prosiect adfer mawndir cyntaf...

17/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Prosiect adfer mawndir ym Mwlch y Groes ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru i gael ei gwblhau gydag arian a godwyd trwy werthu carbon, yn dilyn dilysiad gan y Côd Mawndiroedd.

darllenwch mwy

Artist celf adnabyddus yn taflu goleu...

17/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Llyfrgell tref Aberystwyth yng Nghanolfan Alun R Edwards yn cael ei goleuo’n oren i nodi Pythefnos Gofal Maeth nos Iau yma.

darllenwch mwy

Yws Gwynedd yn rhyddhau sengl newydd ...

17/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Newyddion

Mae'r artist poblogaidd Yws Gwynedd yn rhyddhau sengl newydd i ddathlu fod Cymru (o’r diwedd) yn cael chwarae yn Euro 2020… er fod hi bellach yn 2021.

darllenwch mwy