Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Hwb ychwanegol i brosiect gwella Neua...

25/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wrth i sinemâu ddechrau ail-agor, mae gwaith adnewyddu sylweddol yn bwrw ymlaen ar adeilad Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli.

darllenwch mwy

Rhyddhau pumed sengl prosiect Sywel Nyw

25/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae label Lwcus T yn cyflwyno ‘Bonsai’ y bumed sengl o brosiect uchelgeisiol Lewys Wyn, Sywel Nyw yn 2021.

darllenwch mwy

Geraint Løvgreen a’r Enw Da yn rhyddh...

24/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Newyddion

Mae Geraint Løvgreen a’r Enw Da yn rhyddhau sengl newydd heddiw i ddathlu presenoldeb hir-ddisgwyliedig tîm pêl-droed Cymru yn yr Ewros yr haf hwn.

darllenwch mwy

Menter iaith yn chwilio am syniadau i...

24/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Conwy yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho eu pencadlys ar sgwâr Llanrwst.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos rhaniad mewn cysyllt...

24/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i fand eang a’i sefydlogrwydd a derbyniad signalau ffonau symudol.

darllenwch mwy

Carys Eleri yn rhyddhau yr ail o dria...

21/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Carys Eleri, y digrifwr a'r cyfansoddwr yn rhyddhau ‘Water Closet’ yr ail o driawd o senglau yn adlewyrchu ar y cyfnod clo. Mae ‘Water Closet' yn dilyn ‘I Love Nature Now'.

darllenwch mwy

Mudiad yn apelio ar aelodau'r senedd ...

21/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cynog Dafis, ar ran mudiad Dyfodol i’r Iaith, wedi gosod apêl i Aelodau’r Senedd newydd i ddefnyddio’r Gymraeg hyd eithaf eu gallu a’r amgylchiadau wrth fynd o gwmpas eu gwaith.

darllenwch mwy

Ymgyrchydd canser adnabyddus yn siara...

21/05/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Cafodd myfyrwyr meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor gyfle gwerthfawr i glywed barn uniongyrchol unigolyn sydd wedi byw gyda chanser, wrth glywed profiadau Jules Peter Jones, un sydd wedi goroesi canser ac sy’n codi arian at ganser.

darllenwch mwy

Undeb Amaeth yn codi pryderon am gytu...

20/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi tynnu sylw at amrywiaeth o bryderon difrifol ynghylch effeithiau cytundeb masnach anfanteisiol ag Awstralia mewn cyfarfod â Gweinidog Polisi Masnach Llywodraeth Prydain, Greg Hands.

darllenwch mwy

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymuneda...

20/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith ar y 10ed o Orffennaf i ffurfio “argae dynol" ar draws argae Tryweryn ger Y Bala, yn arwydd o benderfyniad y Gymdeithas i atal chwalfa cymunedau Cymru yn sgîl yr argyfwng tai.

darllenwch mwy