Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Arddangosfa Artes Mundi 9 yn agored i...

28/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa Artes Mundi 9, sy'n dathlu gwaith newydd a phresennol gan rai o artistiaid cyfoes rhyngwladol gorau'r byd, ar agor i'r cyhoeddi tan ddydd Sul Medi 5ed ar draws Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a g39.

darllenwch mwy

Ymchwil cywarch i ddarganfod triniaet...

28/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil i ddefnydd cywarch fel triniaeth ar gyfer afiechydon anifeiliaid wedi dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am drosglwyddo'r...

28/05/2021
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda Llywodraeth San Steffan yn y broses o benderfynu ar setliad ariannol S4C ar gyfer y cyfnod 2022-27, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud taw dyma’r ‘tro olaf’ dylai’r cyfrifoldeb fod yn eu dwylo nhw.

darllenwch mwy

Mali Hâf yn rhyddhau sengl newydd Fel...

27/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae'r artist Mali Hâf yn rhyddhau sengl newydd Fel y Blodau sydd allan ar label Udishido yfory.

darllenwch mwy

Mae Eisteddfod T yn ei hôl, ac yn fwy...

27/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gydag Eisteddfod T ar fin meddiannu’r tonfeddi dros hanner tymor y Sulgwyn wythnos nesaf, mae’r Urdd yn addo gŵyl ddigidol fwy arloesol fyth eleni.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch #CynllunioCanfodCaru y...

27/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae awdurdodau y Gogledd Orllewin yn paratoi am Ŵyl y Banc prysur ac yn annog y cyhoedd i gynllunio o flaen llaw.

darllenwch mwy

Nawdd i gynllun sy'n gweithio gyda ph...

26/05/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn nawdd gan elusen er mwyn ymchwilio i anghenion pobl hŷn sydd wedi dioddef o gam-driniaeth domestig.

darllenwch mwy

Lansio rhaglen i hyrwyddo'r Gymraeg a...

26/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Cered a Radio Aber yn cychwyn ar syniad newydd arloesol i hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru trwy lansio rhaglen radio Saesneg.

darllenwch mwy

Cyfres o sesiynau cerddoriaeth byw Lŵ...

26/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn ar lwyddiant taith y Stafell Fyw, bydd cyfres o 6 sesiwn estynedig o’r enw Lŵp: Ar Dâp yn dod i blatfform Lŵp S4C dros y misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi partneriaeth rhwng Cadw a'r ...

25/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru a Cadw wedi cyhoeddi partneriaeth gyffrous a fydd yn cysylltu pencampwriaeth yr Ewros gyda hanes a diwylliant Cymru.

darllenwch mwy