Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigol...

09/04/2021
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun yma, mae Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigolion i siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn herio cynllun i ddatb...

09/04/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan amheuaeth ynglŷn â chynllun arall i ddatblygu pentref gwyliau sylweddol yn y gogledd-orllewin.

darllenwch mwy

Menyw o Geredigion yn cerdded 1,750 o...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menyw 70 oed o Geredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n iach.

darllenwch mwy

Annog trigolion Wrecsam i glirio er m...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Wrecsam a FCC Environment yn annog pobl Wrecsam i ‘glirio er mwyn helpu’ y gwanwyn hwn drwy gyfrannu eitemau diangen o safon i’w hail-werthu yn y siop ailddefnyddio.

darllenwch mwy

Taclo pysgota anghyfreithlon dros wyl...

08/04/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bu swyddogion gorfodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru allan dros benwythnos y Pasg, yn patrolio afonydd er mwyn canfod achosion o bysgota anghyfreithlon.

darllenwch mwy

Sesiwn Fawr Dolgellau yn torri tir ne...

07/04/2021
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi heddiw y bydd yr ŵyl yn digwydd eleni ond ar ffurf rithiol yn ystod trydydd penwythnos mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Galw am gyplau i gystadlu er mwyn enn...

07/04/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynhyrchwyr cyfres Priodas Pum Mil yn chwilio am gyplau i gystadlu er mwyn ennill y cyfle i briodi ar lan y mor gyda'r cyfan yn cael ei ddarlledu'n fyw ar S4C.

darllenwch mwy

Gwenno Morgan yn rhyddhau EP newydd C...

07/04/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yr artist Gwenno Morgan yn rhyddhau EP offerynnol Cyfnos ddydd Gwener nesaf – ar Label Recordiau I KA CHING, gyda T fel sengl yn cael ei rhyddhau ar yr un diwrnod.

darllenwch mwy

Map newydd yn taflu goleuni ar awyr d...

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, mae map awyr dywyll newydd o Gymru wedi cael ei lansio gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos fod llygredd awyr wedi gostwng yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy