Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Beirniadu ‘geiriau gwag’ Llywodraeth ...

04/02/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai.

darllenwch mwy

Annog perchnogion tai i wirio tanciau...

03/02/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog perchnogion tanciau olew domestig i’w gwirio’n rheolaidd er mwyn osgoi niwed i’r amgylchedd o ollyngiadau.

darllenwch mwy

Film newydd ar deledu Sky yn cael ei ...

03/02/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Sir Gaerfyrddin yn cadarnhau ei henw da fel lleoliad pwysig i'r diwydiant ffilm a theledu, gyda theledu Sky wedi cyhoeddi yr wythnos hon eu bod yn cynhyrchu ffilm newydd Sky Original yn Sir Gaerfyrddin, sef 'Save The Cinema', a fydd ar gael yn y sinemâu ac ar Sky Cinema tua diwedd 2021.

darllenwch mwy

Mas ar y Maes yn dathlu mis LHDT+

03/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd Mas ar y Maes, partneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru yn nodi Mis Hanes LHDT drwy gydol mis Chwefror gyda chyfres o weithgareddau a digwyddiadau ar draws platfformau digidol.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn barod i ddathlu Dydd...

02/02/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae gwledd o gerddoriaeth a chynnwys Cymraeg ar y gweill ddydd Gwener yma pan gynhelir chweched Dydd Miwsig Cymru a fydd yn cynnwys setiau acwstig a DJ, a chyfweliad arbennig gyda'r actor Hollywood, Rhys Ifans, am y gerddoriaeth Gymraeg a siapiodd ei fywyd.

darllenwch mwy

Toriadau arfaethedig i’r Llyfrgell Ge...

02/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yng Ngheredigion wedi rhybuddio y byddai torri rhagor o swyddi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ‘ergyd i’r Gymraeg’ yn y sir.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

02/02/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Llywydd newydd yr Urdd ac wyneb cyhoeddus aelodau’r Mudiad am y ddwy flynedd nesaf yw Mared Edwards o Borth Swtan, Ynys Môn, sydd yng nghanol ei blwyddyn gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau tra...

01/02/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen ym Mharc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Trafnidiaeth i Gymru.

darllenwch mwy

Lansio gwefan newyydd i gynorthwyo rh...

01/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cafodd gwefan newydd ei lansio heddiw ar gyfer rhieni plant mewn addysg Gymraeg gael mynediad at adnoddau ar lwyfannau digidol, gan gynnwys radio a theledu.

darllenwch mwy

Busnesau yng Ngwynedd a Môn yn elwa o...

01/02/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ers dechrau'r cyfnod clo 2020, mae llawer o bobl wedi troi at siopau lleol fel y cigydd a’r becws lleol, gyda llu o fusnesau yn addasu’r ffordd y maent yn cynnig eu cynnyrch a'u gwasanaeth, ac fe ddatblygodd Arloesi Gwynedd blatfform newydd Siop.io i gynorthwyo busnesau yn yr ardal ac erbyn hyn mae'r platfform wedi profi'n fuddiol i sawl busnesau.

darllenwch mwy