Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Hwb ariannol i brosiect ymchwil Ceirc...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y prosiect 'Ceirch Iach' yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Mawrth Crempog

16/02/2021
Categori: Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Heddiw yw dydd Mawrth ynyd neu ddydd Mawrth crempog ac mae hi wastad yn bleser bob blwyddyn gweld eich campweithiau crempoglyd.

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu hanes ...

16/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn cydweithio gyda Jane Hoy o’r gymdeithas LHDTQ+, Aberration, i ddatgelu a recordio straeon cudd a rhyfeddol am y gymuned yn Aberystwyth yn ystod mis dathlu hanes LHDTQ+.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dilyn gwaith Heddlu'...

16/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

O’r trefi prysur i gefn gwlad, dyma weld yn union sut beth yw gweithio i Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu'r Gogledd mewn cyfres newydd ar S4C yn dechrau heno, Y Llinell Las.

darllenwch mwy

Buddsoddi £15 miliwn ar gyfer technol...

16/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15 miliwn ychwanegol mewn technoleg addysgol i ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gweledigaeth ar gyfer y diwy...

15/02/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth strategol ar gyfer y diwydiant bwyd a diod yn y dyfodol wrth iddi osod ei golygon, dros y blynyddoedd nesaf, i fod yn arweinydd byd-eang ym maes cynaliadwyedd.

darllenwch mwy

Dechrau ar raglen uchelgeisiol i blan...

15/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ar fin dechrau rhaglen uchelgeisiol i ailstocio a chreu coetiroedd newydd ledled Cymru, gyda gofyn am gyflenwad dibynadwy o goed ifanc i'w galluogi i blannu tua 1,500 hectar bob blwyddyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ail drefniant o Ysbryd y Nos...

15/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd fideo unigryw o artistiaid a disgyblion ysgol yn canu ail-drefniant o’r gân Ysbryd y Nos yn cael ei chyhoeddi ddydd Sul yma i ddathlu dydd Mamiaith Ryngwladol UNESCO.

darllenwch mwy

Adar yn gallu darllen llofnod magneti...

12/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan dîm rhyngwladol yn cynnwys Prifysgol Bangor yn dangos am y tro cyntaf sut mae adar sy'n mynd oddi ar eu llwybr arferol yn gallu dod o hyd i'r ffordd yn ôl i'w llwybr mudol ac mae'n rhoi cipolwg i ni ar sut maent yn cyflawni'r gamp hon.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn chwilio eich atgof...

12/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnal arddangosfa i ddangos y rôl hanfodol y mae’r BBC wedi chwarae ym mywydau bob dydd pobl Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf.

darllenwch mwy