Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Gweithgareddau lu i ddathlu Dydd Gŵyl...

22/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Cyngor Ceredigion yn cynnal llu o weithgareddau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yn y Sir ar ôl Mawrth 1af.

darllenwch mwy

Sywel Nyw yn rhyddhau sengl newydd Rh...

22/02/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae prosiect uchelgeisiol Sywel Nyw Mae yn rhyddhau ail sengl Rhwng Dau dan label Lwcus T.

darllenwch mwy

Gemau rhagbrofol Cwpan y Byd tîm pêl-...

19/02/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Bydd pob un o gemau ymgyrch ragbrofol tîm pêl-droed Cymru ar gyfer Cwpan y Byd yn Qatar yn fyw ar S4C.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth gerddorol ryngwladol

19/02/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe fydd partneriaeth ryngwladol yn cael ei lansio ddydd Iau nesaf rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl SUNS Europe o Friuli, sef Gŵyl Ewropeaidd y Celfyddydau Perfformio mewn Ieithoedd Lleiafrifol.

darllenwch mwy

Dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi...

19/02/2021
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Er gwaetha'r pandemig, fe fydd dinas Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021 fel arfer ond y tro yma fe fydd ar-lein ac mae trefnwyr #GŵylDewiBangor2021 yn addo yr un orau eto.

darllenwch mwy

Cynllun arloesol i wresogi cymuned yn...

18/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Mae yna gynllun yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd i gynhyrchu ynni cynaliadwy mewn pentref gyda'r bwriad i ddileu tlodi tannwydd.

darllenwch mwy

Mudiad heddwch yn annog aelodau sened...

18/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas y Cymod wedi annog ei haelodau i gysylltu gydag aelodau seneddol i bwyso ar lywodraeth Brydain i ddilyn ôl droed UDA a gwahardd gwerthiant arfau i Saudi Arabia.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch yn annog pobl ifanc 16...

18/02/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi cael ei lansio yr wythnos hon yn annog grwpiau newydd o bobl sy'n byw yng Nghymru i leisio eu barn yn yr etholiadau sydd i ddod.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo cynllun ...

17/02/2021
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo adroddiad sydd yn gofyn am ganiatâd i fenthyca £15.4 miliwn er mwyn prynu oddeutu 100 o dai er mwyn eu gosod ar rent fforddiadwy.

darllenwch mwy

Gweminar yn trafod y broblem o gŵn yn...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, ar y cyd â Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a FUWIS, yn cynnal gweminar ar gŵn yn poeni da byw er mwyn mynd i'r afael â'r digwyddiadau cyfredol o gŵn yn poeni da byw ledled Cymru.

darllenwch mwy