Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Noson o ramant Santes Dwynwen ar S4C

21/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ei harlwy ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen eleni a fydd yn esgus perffaith i fwynhau noson fewn ramantus o adloniant o flaen y sgrin i ddathlu’r ŵyl.

darllenwch mwy

Y gantores Mali Hâf yn rhyddhau sengl...

20/01/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn ei hymddangosiad ar Cân i Gymru yn 2019 fel cantores a chyfansoddwraig Mali Hâf gyda ei chân 'Aros Funud' mae Mali nawr am ddechrau o’r newydd gyda sengl newydd.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn arddangos gwy...

20/01/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddangos darnau o lestr wydr Rhufeinig a ddarganfuwyd yn y fila Eingl-Rufeinig yn Abermagwr.

darllenwch mwy

Ryseitiau newydd i ddenu pobl Sgandin...

20/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae trigolion Sgandinafia wrth eu bodd â ryseitiau newydd yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a gafodd eu creu gan flogwyr Sgandinafaidd sy’n arbenigo mewn bwydydd.

darllenwch mwy

Band ac artist amlwg yn fyw o'r Ffwrnes

19/01/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi y bydd band poblogaidd Mellt ac artist electronig Eädyth yn chwarae yn Theatr y Ffwrnes Llanelli yn ystod yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfre...

19/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru yn cychwyn nos Iau yma â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

darllenwch mwy

Darlledu sesiynau ymarfer corff dyddi...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

S4C yn rhyddhau 80 awr o raglenni ar ...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gydag ysgolion ar gau a rhieni yn addysgu plant o adref, mae S4C a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 80 awr o raglenni yn cael eu darparu ar borth addysg Hwb, Llywodraeth Cymru, a bydd pecynnau BBC Bitesize yn cael ei darlledu ar S4C ar hyd yr wythnos.

darllenwch mwy

Cyfle i ddweud eich dweud ar dreth cy...

18/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

darllenwch mwy