Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Hel achau ar gynnydd yn Sir Gaerfyrddin

26/01/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae mwy o bobl yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn ymchwilio i'w gorffennol nag erioed o'r blaen.

darllenwch mwy

Cynnig i sefydlu ysgol bob oed yn Lla...

26/01/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cynnig gan Gyngor Powys i sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed yn Llanfair Caereinion wedi ei 'Alw i Mewn' gan rhai o gynghorwyr y sir.

darllenwch mwy

Gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2022

26/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol fod Prifwyl Ceredigion wedi’i gohirio tan 2022. Cymerwyd y penderfyniad anodd gan Fwrdd Rheoli’r sefydliad dros y Sul yn dilyn nifer o drafodaethau.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Ceredigion yn cofio’r Holo...

25/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Eleni bydd Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â nifer o Awdurdodau Lleol ledled y Deyrnas Unedig, yn goleuo dau o adeiladau mwyaf eiconig tref Aberystwyth i ddangos undod, parch ac anrhydedd i bob dioddefwr hil-laddiad.

darllenwch mwy

Cynllun i reoli Coedwig Hirnant yn y ...

25/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun deng mlynedd i reoli Coedwig Hirnant - i'r dwyrain o Lyn Efyrnwy ym Mhowys - wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Her Ffilm Fer yn dathlu mis hanes LHDT+

22/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Hansh yn annog pawb yng Nghymru sydd â diddordeb mewn creu ffilmiau i gymryd rhan yn yr Her Ffilm Fer fis nesaf gyda'r Her yn ôl eto ym mis Chwefror, i ddathlu Mis Hanes LHDT+.

darllenwch mwy

Ffilm o theatrau Sir Gâr yn rhoi sylw...

22/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd ffilm ddogfen unigryw sy'n dathlu'r cwmni panto poblogaidd o Lanelli, Friendship Theatre Group, yn cael ei darlledu yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o raglen yn rhoi sylw i theatrau Sir Gâr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn canmol Cyngor Ceredig...

22/01/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Cyngor Ceredigion i weithredu ar yr argyfwng tai yn y sir.

darllenwch mwy

Beirniadu is-ganghellor Prifysgol Ban...

21/01/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol.

darllenwch mwy

Bwca yn rhyddhau eu halbym gyntaf

21/01/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y band o Aberystwyth, Bwca yn rhyddhau ei halbym gyntaf dan label Hambon ddiwedd y mis yma ble cawn gasgliad cerddorol yn llawn o amrywiaeth, a chyda ambell i westai adnabyddus yn ymuno hefyd.

darllenwch mwy