Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 631 cofnodion | Tudalen 1 o 64

Menter newydd yn anelu i rannu gwybod...

27/10/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o fenter newydd Prifysgol Iechyd Betsi Cadwaladr, mae pobl sydd yn defnyddio ysbyty cymunedol yn Nolgellau, Gwynedd yn manteisio ar gymorth hyrwyddwyr elusen sy'n rhoi gwybodaeth bellach am elusennau a fedr helpu eu cyflyrau.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cwblhau gwa...

27/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru yn y gogledd ddwyrain i agor rhannau uchaf Afon Terrig i bysgod mudol wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiaw...

27/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiawnder os ydynt eisiau sefyll eu profion gyrru drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio canllaw amgylcheddol i ffermwy...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Heddiw mae Hybu Cig Cymru wedi lansio canllaw ymarferol i ffermwyr, i helpu'r sectorau defaid ac eidion i wneud y gorau o botensial Cymru i arwain y byd mewn ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy

Llywodraeth Prydain yn aberthu ffermi...

26/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r sêl fendith ar gytundeb masnach â Seland Newydd yn dangos parodrwydd Llywodraeth y DU i danseilio ffermio a diogelwch cyflenwad bwyd y DU am gyfnewid o fuddion dibwys i’r economi, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau i ddefnyddwyr ceir ...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cynlluniau sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith ac yn gweithio gyda'r sector preifat i roi'r hyder i bobl yng Nghymru newid i gerbydau trydan wedi'u cyhoeddi.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn chwilio am berson rha...

25/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i gydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Beti George yn galw am chwyldro o ran...

25/10/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r cyflwynydd Beti George yn lansio cyfrol newydd am brofiadau unigolion o ddementia ac yn y llyfr newydd mae'n galw am chwyldro o ran gofal dementia.

darllenwch mwy

Syniadau am deithiau difyr hydrefol i...

25/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis pump o'r coetiroedd a'r gwarchodfeydd natur y mae'n eu rheoli ledled Cymru lle gall pobl o bob oed a gallu fwynhau taith gerdded yn llawn lliwiau tymhorol yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn canmol adroddiad pum ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi canmol adroddiad pum mlynedd Comisiynydd y Gymraeg gan ei ddisgrifio fel "dogfen gynhwysfawr a threiddgar, sy’n hoelio’r heriau sy’n wynebu’r iaith ar hyn o bryd a thua’r dyfodol."

darllenwch mwy