Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 269 cofnodion | Tudalen 1 o 27

Dwy ferch o Geredigion yn lansio cymd...

12/05/2021
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dwy ferch o Geredigion wedi lansio cymdeithas newydd i siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio neu sy’n ymddiddori yn y maes Cyfathrebu.

darllenwch mwy

Ail Symudiad yn rhyddhau sengl newydd...

11/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Newyddion

Mae'r band chwedlonol o Aberteifi, Ail Symudiad yn rhyddhau sengl newydd 'Dilyn Cymru' i gyd-fynd gyda thim Cymru yn cyrraedd cystadleuaeth yr Ewros fis Mehefin.

darllenwch mwy

Lansio prosiect newydd yn chwilio am ...

11/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

darllenwch mwy

Dyddiad cau Eisteddfod Amgen yn agosáu

11/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llai nag wythnos i fynd tan ddyddiad cau cystadlaethau llwyfan unigol a chystadlaethau Y Lle Celf yn Eisteddfod AmGen eleni.

darllenwch mwy

Band Y Cledrau yn ol gyda sengl newydd

10/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Pedair blynedd wedi rhyddhau eu halbwm cyntaf ‘Peiriant Ateb’, mae band Y Cledrau yn eu holau gyda sengl newydd.

darllenwch mwy

Cyfres Rownd a Rownd yn darlledu trwy...

10/05/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi bydd yr opera sebon Rownd a Rownd yn darlledu trwy gydol yr haf eleni a hynny am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar sicrhau Gwein...

10/05/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Senedd newydd a gafodd ei hethol ddydd Gwener i sicrhau Gweinidog penodol ar gyfer y Gymraeg a hynny ar fyrder.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Annog busnesau a sefydliadau o Wynedd...

07/05/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau o fewn y Sir i wneud ceisiadau arian o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn archwilio hanes amle...

07/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Simon Brooks yn cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru yn archwilio i hanes lleiafrifoedd ethnig a'r gwareiddiad Cymraeg.

darllenwch mwy