Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 429 cofnodion | Tudalen 1 o 43

Holi barn pobl Gwynedd am sut i reoli...

23/07/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Gyda chynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy’n dewis ymweld â mannau o Gymru mewn cartrefi modur, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion am y ffordd orau o reoli’r sefyllfa.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch Mentro'n gall i gadw p...

23/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a grŵp Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

23/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i'r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Rhodd gan artist blaenllaw i’r Casgli...

22/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi derbyn rhodd sy'n cynnwys tri gwaith eiconig gan yr artist blaenllaw Mary Lloyd Jones o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Arddangosiad newydd yn dathlu pencamp...

22/07/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy Gemau Olympaidd Tokyo Haf 2020 bydd arddangosiad newydd o wrthrychau nodedig rhai o bencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn agor yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Gwener 23 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Rhys Gwynfor yn rhyddhau sengl newydd

22/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr artist Rhys Gwynfor yn rhyddhau ei sengl ddiweddaraf Ffredi yfory.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

21/07/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

darllenwch mwy

Taith seiclo Prydain yn dychwelyd i S...

21/07/2021
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd râs seiclo Taith Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr am y trydydd tro ym mis Medi.

darllenwch mwy

Ôl troed deinosor sy'n taflu goleuni ...

21/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ôl troed deinosor mewn cyflwr rhagorol yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ôl cael ei ganfod gan ferch 4 oed o'r enw Lily Wilder ym Mae Bendricks ger y Barri yn Ionawr 2021. Bydd arddangosfa Lili'n Ffeindio Ffosil i'w gweld yn y brif neuadd o 21 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Antur newydd gan enillydd Llyfr y Flw...

20/07/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae enillydd Llyfr y Flwyddyn, Ifan Morgan Jones yn cyhoeddi ei nofel newydd Brodorion yr wythnos hon.

darllenwch mwy