Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 525 cofnodion | Tudalen 3 o 53

Cynhadledd rithiol yn trafod buddion ...

15/09/2020
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Yn ystod rhith-gynhadledd Nursing in Practice sy'n dechrau heddiw, bydd Hybu Cig Cymru unwaith eto yn trafod sut mae cig coch o ansawdd da o fudd i’r iechyd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr am gadw gwelyau ysbyta...

14/09/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cannoedd o welyau mewn ysbytai maes dros dro ar gyfer Covid-19 yn cael eu cadw yn Sir Gaerfyrddin rhag ofn y bydd eu hangen ar gyfer ail don, gyda rhan fwyaf o'r ysbytai maes dros dro yn aros.

darllenwch mwy

Llyfr coginio yn dathlu cynnyrch lleo...

14/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r gogyddes adnabyddus, Nerys Howell yn cyhoeddi llyfr coginio dwyieithog newydd gyda Gwasg y Lolfa sy'n dathlu cynnyrch lleol, cynaliadwy a thymhorol.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau i adfer afon yn Eryri

14/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith i adfer afon yn Eryri, fel ei bod yn llifo'n naturiol ac yn gynefin i fwy o fywyd gwyllt, yn cychwyn yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Galw am gydweithio i sicrhau dyfodol ...

11/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw arnom i feddwl yn wahanol a chydweithio i sbarduno fod ucheldir Cymru yn cael ei ddiogelu i genedlaethau Cymru yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Hwb i gig oen gyda Dydd Llun Cig Oen ...

11/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd canlyniadau cyntaf un o raglenni blasu cig mwyaf gwledydd Prydain yn cael eu cyhoeddi mewn digywddiad rhithwir arbennig y mis hwn, gan ddatgelu dewisiadau cwsmeriaid Cig Oen Cymru PGI pan ddaw at flas a sawr.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau a...

11/09/2020
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Ers dechrau’r argyfwng Coronafeirws, mae straen wedi bod ar nifer o deuluoedd ac unigolion sy’n golygu eu bod yn dibynnu ar gymorth y banciau bwyd ac o ganlyniad, fe anfonodd Cyngor Gwynedd gais i’r busnesau a’r gwasanaethau lleol oedd wedi gorfod cau yn y cyfnod clo i gyfrannu eu bwydydd dros ben i’w banciau bwyd lleol.

darllenwch mwy

Gwaith agor rhannau o afon i gynorthw...

10/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ar y cyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru i agor rhannau uchaf afon Cleddau Ddu i bysgod mudol wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Hwb ariannol ar gyfer ymchwil i gefno...

10/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd sector ynni adnewyddadwy'r môr yng Nghymru yn cael hwb pellach gyda £1.5 miliwn ychwanegol o gyllid o'r Undeb Ewropeaidd gan Lywodraeth Cymru i barhau ymchwil allweddol.

darllenwch mwy

Addunedau diogelwch cymunedol wrth i ...

10/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio pump ‘adduned gymunedol’ fel rhan o’i chynlluniau i sicrhau diogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach wrth iddi baratoi i groesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiweddarach y mis hwn.

darllenwch mwy