Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Ymchwilwyr yn datblygu prawf wrin sy'...

30/09/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae gwyddonwyr ym Mrifysgol Aberystwyth ar y cyd gyda phrifysgolion eraill wedi datblygu prawf wrin chwyldroadol sy’n gallu adnabod yn gywir dros 50 o wahanol fathau o fwydydd yn neiet unigolyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o Lyfrg...

30/09/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae adolygiad annibynnol wedi’i gynnal yn edrych ar holl lywodraethiant ac effeithlonrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau i l...

30/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau i leihau tlodi tanwydd ymhellach erbyn 2035 ac i helpu pobl sy’n ei chael yn anodd talu am yr ynni domestig sydd ei angen arnynt wedi cael eu cyhoeddi heddiw yn barod i fod yn destun ymgynghoriad.

darllenwch mwy

Ysgol gynradd yn Wrecsam yn ennill gw...

29/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr Ysgol Clywedog yn dathlu ar ôl ennill prif wobr categori cydweithio rhyngwladol yn rownd derfynol cystadleuaeth newyddiaduraeth amgylcheddol fyd-eang.

darllenwch mwy

Cymru yn dod i'r brig mewn arolwg mab...

29/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cymru wedi dod i'r brig mewn arolwg mabwysiadu ledled gwledydd Prydain, ond mae angen mwy o gefnogaeth o hyd ar gyfer plant bregus, yn ôl adroddiad newydd.

darllenwch mwy

Meysydd chwarae i blant yng Nghymru i...

29/09/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw y daw cyfyngiadau di-fwg newydd ar gyfer tiroedd ysgolion, tiroedd ysbytai, meysydd chwarae cyhoeddus a lleoliadau gofal awyr agored i blant i rym o 1 Mawrth 2021.

darllenwch mwy

Busnesau o Gymru yn arddangos eu cynn...

28/09/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd ugain o fusnesau Cymru yn arddangos eu cynnyrch i gwmnïau o un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd mewn rhith-ymweliad â marchnad allforio Doha, Qatar.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth torri coed yn dathlu'r ...

28/09/2020
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Cystadlaethau, Newyddion

Teithiodd 11 o gystadleuwyr i'r Canolbarth i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Torri Coed flynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n dathlu ei dengmlwyddiant ar hugain eleni.

darllenwch mwy

Pellter cymdeithasol yn llesol i iech...

28/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl gael eu hannog i gadw dau fetr ar wahân i atal COVID-19 rhag lledaenu, mae prosiect ymchwil iechyd anifeiliaid yn annog ei gyfranogwyr i roi cynnig ar fwy o bellter cymdeithasol mewn buchesi gwartheg er mwyn sicrhau’r iechyd gorau posibl i’w gwartheg dros y gaeaf.

darllenwch mwy

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon i f...

25/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 30 o gynghorwyr tref, ymgyrchwyr iaith a phobl leol yn gorymdeithio yfory o Nefyn i Gaernarfon i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i ddatrys yr argyfwng ail gartrefi sy’n bygwth y Gymraeg ym Mhen Llŷn a Chymru wledig yn ehangach.

darllenwch mwy