Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Cadw am gynnig profiad rhithiol trwy ...

28/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cadw yn lansio casgliad epig o brofiadau trochi digidol, teithiau rhithiol cyflawn a gwibdeithiau 3D o gwmpas safleoedd — gan ganiatáu i ymweld â rhai o'ch hoff henebion a thirnodau hanesyddol yn rhithwir, o gysur eich soffa.

darllenwch mwy

Cynhadledd yn ysgogi dysgu ac addysgu

28/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd yn cael ei chynnal ar-lein gan Brifysgol Aberystwyth rhwng Medi'r 7fed a 9fed yn trafod dulliau addysgu myfyrwyr wrth i dymor newydd ddechrau ym Medi a fydd dan amgylchiadau gwahanol i'r arfer.

darllenwch mwy

Grantiau i drawsnewid canol trefi yn ...

28/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grant gwerth £200,000 gan Lywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i drefi ar draws Canolbarth Cymru i ariannu addasiadau mewn canol trefi i hwyluso masnachu a diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i Coronafeirws ac mae posib i gynghorau tref wneud cais amdano.

darllenwch mwy

Disgyblion uwchradd Sir Gâr i wisgo g...

27/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol.

darllenwch mwy

Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn ailagor

27/08/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn edrych ymlaen at groesawu’r cyhoedd yn ôl i’w harchifdai ym mis Medi.

darllenwch mwy

Dathlu cwblhau campws arloesi a mente...

27/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd set olaf yr allweddi ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth sy'n cael ei adnabod fel ArloesiAber eu trosglwyddo yr wythnos hon, wedi i’r gwaith adeiladu ar y ganolfan bio-wyddoniaeth newydd o ansawdd byd-eang gael ei gwblhau ar amser.

darllenwch mwy

Annog gwersyllwyr i barchu amgylchedd...

26/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae pobl sy'n ymweld â'r awyr agored yng Nghymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn yn cael eu hannog i ystyried yr effaith y gall gwersylla anghyfreithlon ei chael ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt ac i wersylla mewn safleoedd gwersylla dynodedig yn unig.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn cydweithio i ailed...

26/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Is-gadfridog Syr Thomas Picton sy'n cael ei ystyried yn ffigwr dadleuol wedi bod yn destun trafodaeth yn ddiweddar, gyda ymgyrch mudiad Black Lives Matter yn sbardun i ailedrych, ail-ddychmygu a mynd i’r afael â thrafodaeth anghyfforddus y mae nifer wedi ceisio’i hanwybyddu.

darllenwch mwy

Traean o bobl Cymru o blaid annibynia...

26/08/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Comisiynwyd arolwg barn YouGov gan YesCymru - yr ymgyrch dros annibyniaeth - yn gynharach ym mis Awst, a ddangosodd y byddai tua thraean o bobl Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yn cael ei gynnal yfory.

darllenwch mwy

Parc Gwledig Pen-bre i gynnal un o'r ...

25/08/2020
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dewiswyd Parc Gwledig Pen-bre Cyngor Sir Caerfyrddin i gynnal un o'r digwyddiadau chwaraeon awyr agored cyntaf yng Nghymru ers cyfyngiadau symud Covid-19, pan fydd deuathlon yn digwydd ar y Parc mis Medi.

darllenwch mwy