Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Rhai o staff Cyngor Ceredigion yn par...

03/07/2020
Categori: Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Gyda nifer fawr o staff Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio o adref, aethpwyd ati i arloesi’r dull o ddysgu Cymraeg a chefnogi dysgwyr, gyda'r dysgu wyneb yn wyneb yn dod i ben yng Ngheredigion ddiwedd mis Mawrth.

darllenwch mwy

Hanes awduron Llyfr Mawr y Plant yn a...

03/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o glasuron llenyddiaeth plant Cymru yn parhau i ysbrydoli pobl ifanc a’r genhedlaeth hŷn wrth i hanes ‘Llyfr Mawr y Plant’ fod yn destun cyhoeddiad newydd sydd ar gael fel e-lyfr.

darllenwch mwy

Ailethol llywydd Undeb Amaethwyr Cymru

03/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r ffermwr bîff a defaid o'r Gogledd, Glyn Roberts, wedi cael ei ailethol yn unfrydol fel Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru mewn cyfarfod rhithwir diweddar o Gyngor yr Undeb.

darllenwch mwy

Darlithwyr o Brifysgol Bangor yn llwy...

02/07/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu yr ffaith fod darlithwyr o'r Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2020.

darllenwch mwy

Stori annibyniaeth Croatia yn y 1990a...

02/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae hanes rhyfel annibyniaeth Croatia yn y 1990au yn gefnlen i nofel newydd Perl gan Bet Jones a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa..

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

01/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 sy'n dathlu awduron newydd a phrofiadol y flwyddyn.

darllenwch mwy

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at...

01/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ganiatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd sydd rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth er mwyn rhoi gwifrennau trydan y Grid Cenedlaethol dan y ddaear.

darllenwch mwy

Allforion cig coch o Gymru yn parhau ...

01/07/2020
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r ffigurau masnach diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos fod y galw dramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru parhau’n weddol gryf, er gwaethaf y trafferthion yn Ewrop a thu hwnt a achoswyd gan y cyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws.

darllenwch mwy

Perygl bod problemau iechyd hirach-dy...

01/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae perygl y caiff heriau iechyd hirach-dymor eu hesgeuluso wrth i lywodraethau ganolbwyntio ar bandemig y Coronafeirws, mae arbenigwr o Brifysgol Aberystwyth wedi rhybuddio.

darllenwch mwy