Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Amgueddfa Cymru yn cydweithio i helpu...

23/07/2020
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cydweithio i lansio cyfres o brojectau dan y teitl Celf ar y Cyd gyda'r bwriad o wella iechyd a lles.

darllenwch mwy

Annog pobl i fentro’n gall ac aros yn...

22/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn chwilio am hanesion Elif...

22/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi erioed wedi clywed am hanes Eliffant Tregaron? Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am atgofion am yr eliffant chwedlonol gyda Elgan Rhys ac Osian Meilir yn chwilio am straeon o'r anifail er mwyn troi'r chwedl yn sioe wreiddiol newydd sbon ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Tarian Cymru yn lansio Ni Yw Y Byd

22/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ei apêl gyntaf mae Tarian Cymru yn lansio apêl newydd, o'r enw Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

darllenwch mwy

Penodi'r Athro Charlotte Williams i a...

21/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Athro Charlotte Williams wedi’i phenodi gan Lywodraeth Cymru i arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu sy’n ymwneud â chymunedau a phrofiadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar draws y cwricwlwm ysgol, a gwella’r broses addysgu honno.

darllenwch mwy

Lansio astudiaeth ar effeithiau newid...

21/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd astudiaeth o bwys yn edrych ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd dwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael ei lansio’n swyddogol ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Y diwydiant cig coch wedi gallu addas...

21/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae diwydiant cig coch Cymru wedi dangos y gallu i addasu a bod yn hydwyth iawn wrth ymateb i argyfwng COVID-19 eleni, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts, mewn araith i fynychwyr Sioe Frenhinol Rhithwir Cymru.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi arlwy ...

20/07/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gan Cyfoeth Naturiol arlwy lawn fel rhan o'r Sioe Fawr wahanol eleni gyda'r cyfan yn rhithiol.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn Amgueddfa Ceredigion w...

20/07/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ‘Defaid’, arddangosfa arloesol Amgueddfa Ceredigion, wedi cyrraedd rhestr fer y categori ‘arddangosfa dros dro neu deithiol’ yng Ngwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth 2020.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i chwarae yn Gymraeg

20/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ymgyrch heddiw i sicrhau fod y Gymraeg yn dod yn brif iaith chwaraeon yng Nghymru.

darllenwch mwy