Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Ysgol Gelf yn creu oriel realiti rhit...

25/06/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr wedi creu oriel realiti rhithiol bwrpasol er mwyn arddangos gwaith celf a dylunio myfyrwyr.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gad...

25/06/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cydnabyddiaeth am y modd y maent yn arbed dwr ar gyfer pedwar o'i adeiladau ar draws Cymru, gan ddangos ei ymrwymiad i ddefnyddio adnoddau dŵr yn fwy effeithlon.

darllenwch mwy

Canolfan fwyd genedlathol yn hwb i fu...

24/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Canolfan Bwyd Cymru yng Ngheredigion wedi bod yn cynorthwyo busnesau bwyd a diod trwy gynnig cymorthfeydd ar-lein, er bod y ganolfan wedi bod ar gau oherwydd cyfyngiadau symud y coronafeirws.

darllenwch mwy

Caru Canu mewn Cernyweg

24/06/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae cyfres boblogaidd Caru Canu ar S4C yn cael ei darlledu yr wythnos hon mewn Cernyweg.

darllenwch mwy

Sgript Richard Burton prin mewn ocsiw...

24/06/2020
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sgript prin oedd yn eiddo i'r eicon actio Richard Burton mewn ocsiwn ar-lein i godi arian ar gyfer apêl PPE Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Angen ystyried tri peth gyda Iechyd a...

23/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae milfeddyg o’r Canolbarth wedi annog ffermwyr i ystyried tri pheth pwysig er mwyn hybu iechyd a phroffidioldeb hirdymor y ddiadell.

darllenwch mwy

Gwaith yn parhau ar gynllun Cylch Car...

23/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron wedi cael eu cymeradwyo.

darllenwch mwy

Awyr artiffisial y nos yn fygythiad i...

23/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn awgrymu o bosib bod goleuadau artiffisial arfordiroedd y byd yn effeithio'n ddirfawr ar y rhywogaethau sy'n dibynnu ar y lleuad a'r sêr i chwilota am fwyd.

darllenwch mwy

Grant pwysig i ddatgelu cyfrinachau s...

23/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyfarnwyd Prif Gymrodoriaeth Ymchwil nodedig i hanesydd o Brifysgol Aberystwyth gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i ymchwilio i'r hyn y gall seliau eu datgelu ynglŷn â bywyd yn y canol oesoedd.

darllenwch mwy

Llywodraethau datganoledig wedi taclo...

22/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Lloegr yn credu bod y llywodraethau datganoledig wedi gwneud gwaith gwell o ymdrin gyda argyfwng Covid-19 na gweinyddiaeth Boris Johnson.

darllenwch mwy