Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 58 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a ch...

05/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae sefydliadau celfyddydol yng Ngwynedd wedi ymateb i'r argyfwng hwn yn adeiladol trwy gynnig gweithgareddau i bobl ifanc ar y We.

darllenwch mwy

Actorion yn recordio cân er mwyn codi...

05/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion, Papurau Bro

Mae aelodau cast gwreiddiol y sioe gerdd eiconig ‘Deffro’r Gwanwyn’ wedi ail-greu’r gân hudolus ‘Hâf ein Hiraeth’ er mwyn codi arian i Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth...

04/05/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

darllenwch mwy

Darparwyr gofal cymdeithasol yn gofyn...

04/05/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prif ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi rhyddhau datganiad yn gofyn i bobl godi llais yn y maes gofal yn y cyfnod anodd hwn

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn trefnu ras rhithiol o...

04/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dod at ei gilydd i ganu m...

01/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mewn rhaglen arbennig, Côr Digidol Rhys Meirion heno, mae Rhys Meirion am fynd ar bererindod i ffurfio côr newydd sbon, a hynny gan ddibynnu’n gyfan gwbl ar dechnoleg i ddod â phobl at i’gilydd i ganu.

darllenwch mwy

Y byd yn troi’n goch gwyn a gwyrdd

01/05/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Os piciwch i mewn i’r cyfryngau cymdeithasol heddiw, mae’n anodd osgoi fflyd o bostiadau gan enwogion, a phobl a phlant o bob oed a yn gwisgo lliwiau’r Urdd ar Ddiwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd yr Urdd.

darllenwch mwy

Crwydro arfordir Gwynedd o’ch ystafel...

01/05/2020
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

darllenwch mwy