Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Ail-strwythuro pêl-droed merched yng ...

14/05/2020
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru heddiw cyhoeddi ailstrwythuro sylweddol i gêm y merched yng Nghymru, fydd yn dod i rym yn nhymor 2021/22.

darllenwch mwy

S4C yn gwahodd cynhyrchwyr drama i dr...

14/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn cynnal fforwm ar lein i drafod yr heriau sy'n wynebu'r sector ddrama yng Nghymru yn sgil effaith coronafeirws a'r ansicrwydd mae'r diwydiant teledu yn ei wynebu ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Troi gwlyptiroedd a gafodd eu niweidi...

13/05/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr wedi datblygu dull newydd i helpu corsydd mawn a brofodd niwed ddal mwy o garbon, a rhyddhau llai o'r nwyon tŷ gwydr i'r awyr.

darllenwch mwy

Arddangosfa ar-lein yn ymateb i gyfyn...

13/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae myfyrwyr Celfyddydau Creadigol Prifysgol Aberystwyth ar ganol cynhyrchu arddangosfa ar-lein arloesol o waith a grëwyd mewn ymateb i gyfyngiadau symud Covid-19.

darllenwch mwy

Prosiect AmGen y Brifwyl yn cael ei l...

13/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio prosiect newydd, sy’n rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Theatr Felinfach yn creu enfys trawiadol

12/05/2020
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Theatr Felinfach wedi creu enfys mawr trawiadol fel diolch i'r gweithwyr rheng-flaen sy'n rhoi eu bywydau yn y fantol yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Rhaglen arbennig yn olrhain y tân a d...

12/05/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Hanner canrif yn ôl yn 1970, dinistriwyd un o eiconau pensaernïol Cymru – Pont Britannia - athorrwyd y cysylltiad rhwng Llundain a Dulyn am y tro cyntaf mewn canrif a mwy. ac mewn rhaglen arbennig nos Iau, cawn glywed am y digwyddiad ym 1970 wrth i lygad dystion olrhain hanes y tân a ddinistriodd Pont Britannia rhwng Arfon a Môn.

darllenwch mwy

Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn ...

12/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru wedi croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru sy’n atgyfnerthu’r angen i bobl Cymru aros adref, aros yn ddiogel a gwarchod y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Lansio'r Her Gyfieithu 2020

11/05/2020
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yn dathlu cydweithrediad newydd â Goethe-Institut wedi lansio'r Her Gyfieithu am eleni.

darllenwch mwy

Perfformiad digidol o Calon Lân yn de...

11/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Mae perfformiad o'r emyn enwog Calon Lân gan gôr digidol wedi ei ffurfio gan y tenor Rhys Meirion wedi denu dros 180,000 o sesiynau gwylio ar Facebook.

darllenwch mwy