Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 58 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Annog ffermwyr sydd o dan bwysau i ‘f...

20/05/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd

Mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts, yn annog ffermwyr i fod yn garedig a’u hunain, gan fod llawer yn teimlo’r straen sy’n cael ei achosi gan y pandemig Coronafirws parhaus.

darllenwch mwy

Cymorth i blant ddefnyddio'r Gymraeg ...

20/05/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio'r Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws.

darllenwch mwy

Darparu cymorth i fwy na 900 o breswy...

19/05/2020
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.

darllenwch mwy

Canllaw gofid a gorbryder ar gael yn ...

19/05/2020
Categori: Ar-lein, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg, diolch i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn dadansoddi geirfa'r ...

19/05/2020
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd sydd ar fin cael ei chyhoeddi gan Wasg Brifysgol Cymru sy'n astudiaeth o eirfa hynod a chyfoethog y bardd o'r oesoedd canol cynnar, Dafydd ap Gwilym.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried creu cynll...

18/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried sefydlu cynllun celfyddydol newydd trwy gynnig presgripiwn er mwyn cyfrannu at iechyd a lles, gan wireddu hyn trwy ddulliau digidol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyntaf Prifwyl AmGen

18/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol raglen wythnos gyntaf eu prosiect newydd, AmGen. Bwriad y prosiect yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Adroddiad yn gwyngalchu ymddygiad Com...

18/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymrag wedi ymateb i adroddiad a ryddhawyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ddydd Gwener gan ddweud ei fod 'yn ymdrech i ddargyfeirio sylw oddi ar gwynion dilys am ei ymddygiad.'

darllenwch mwy

Gofyn i bobl beidio a theithio i Gymr...

15/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ar drothwy'r penwythnos, mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio unwaith yn rhagor bod teithio i Gymru at ddibenion hamdden yn amhosibl o hyd oherwydd cyfyngiadau sydd yn parhau mewn grym.

darllenwch mwy

Astudiaeth yn cynnig ffyrdd o wella c...

15/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn archwilio'r ffyrdd o greu cyfleuster storio eco gyfeillgar i holl gasgliadau Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.

darllenwch mwy