Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ymdrechion newid yn yr hinsawdd yn bw...

22/04/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Wrth i'r byd ddod ynghyd i frwydro yn erbyn argyfwng iechyd cyhoeddus, caiff argyfwng byd-eang arall ei ddwyn i'r amlwg heddiw wrth i Ddiwrnod y Ddaear ddathlu ei hanner canmlwyddiant.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi degau o gomisiynau ne...

21/04/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw bwriad i gomisiynu degau o raglenni unigol a chyfresi newydd gwerth sawl miliwn i'w darlledu cyn diwedd mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Cyfle i wella sgiliau digidol trwy gy...

21/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cafodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau ac mae'r cyfnod diweddar yn golygu bod y cynllun bellach yn cael ei redeg ar-lein.

darllenwch mwy

Cynllun i alluogi pawb i ddysgu Cymra...

21/04/2020
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd Adnodd Dysgu Adref cynhwysfawr Selog ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Sgíl Alexa arloesol yn gam cyffrous i...

20/04/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn lansio sgíl newydd o'r enw Welsh Language Podcasts sy'n caniatáu i ddefnyddwyr Alexa chwilio am gynnwys penodol trwy siarad Cymraeg.

darllenwch mwy

Galw aruthrol ymhlith busnesau i gron...

20/04/2020
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Ers lansio Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, mae £100 miliwn gwerth o grantiau yn barod wedi cael ei rhyddhau ar gyfer busnesau yn dilyn galw aruthrol.

darllenwch mwy

Tarian Cymru yn codi arian ar gyfer o...

20/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Tarian Cymru sy’n codi arian ar gyfer offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal - wedi dyblu eu targed ariannol ar ôl casglu £10,000 mewn llai na 10 diwrnod.

darllenwch mwy

Yr Iaith ar daith yn dechrau ar S4C

17/04/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu’r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon cyfres newydd sbon o Iaith ar yn dechrau ar S4C nos Sul yma

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn annog busnesau'r...

17/04/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Penodi aelodau newydd i fwrdd Hybu Ci...

17/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi penodiad pedwar Cyfarwyddwr newydd i’r bwrdd corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy