Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Peintio’r byd yn wyrdd a choch a gwyn...

27/04/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi cyngho...

27/04/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cefnogi’r cynghorau sir yng Nghymru sydd wedi gwrthwynebu talu grantiau i berchnogion ail gartrefi a thai haf, lle mae’r perchnogion wedi trosi’r tai i fod yn fusnes er mwyn cael manteision ariannol.

darllenwch mwy

Côr o Gaerdydd yn ennill clod am berf...

24/04/2020
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o Gaerdydd wedi’u cydnabod gan gyfansoddwr adnabyddus, ar ôl recordio fersiwn rhithwir o un o’i ddarnau mwyaf poblogaidd.

darllenwch mwy

Dathliad dwbl i ysgol yn Llanelli mew...

24/04/2020
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Ysgol Pen Rhos yn Llanelli yn dathlu ar ôl ennill dwy wobr yng Ngwobrau Effaith Gymdeithasol 2020 gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn agor y drysau i Eisteddfod T

24/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru eu bod am gynnal Eisteddfod arbennig, wahanol eleni, sef Eisteddfod T. Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, bydd Eisteddfod T yn ddathliad bywiog a byrlymus o holl ddoniau plant ac ieuenctid Cymru, ar lwyfan ychydig yn wahanol i’r un arferol.

darllenwch mwy

Offer gwarchodol Tarian Cymru yn cyrr...

23/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae offer gwarchodol, wedi ei brynu gan Tarian Cymru, bellach yn cael ei ddefnyddio mewn ysbytai a meddygfeydd i ddiogelu gweithwyr iechyd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gweithiwr gofal o Wynedd ‘yn ysbrydol...

23/04/2020
Categori: Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae merch ifanc o Gaernarfon yn dod a chysur i drigolion un cartref preswyl mewn cyfnod pan nad ydynt yn medru cael cwmni teulu a ffrindiau.

darllenwch mwy

Tabledi digidol newydd yn cael eu dar...

23/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae cynllun i ddarparu iPads i breswylwyr cartrefi gofal a chleifion mewn ysbytai er mwyn iddynt allu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu tra bod ymweliadau'n cael eu cyfyngu yn ystod yr achos coronafeirws yn cael ei lansio gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor ymhlith 70 o sefydli...

22/04/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw cafodd Prifysgol Bangor ei henwi ymhlith 70 o brifysgolion ledled y byd sy'n gweithio tuag at ddatblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

darllenwch mwy

Sesiynau amser stori ar-lein i blant ...

22/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

darllenwch mwy