Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Faniau SirGâredig ar y ffordd i helpu...

30/04/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae fflyd o faniau Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu i ddarparu parseli bwyd i bobl sydd angen cymorth.

darllenwch mwy

£3 miliwn o arian i gefnogi dysgwyr s...

30/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi hyd at £3 miliwn i gefnogi dygwyr sydd wedi'u 'hallgáu'n ddigidol' yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

S4C yn cynnig gofod hysbysebu i gefno...

30/04/2020
Categori: Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae S4C yn cynnig gofod hysbysebu yn rhad ac am ddim i elusennau sydd wedi eu lleoli, neu'n gweithredu ar lefel Cymreig ac yn cynnig cymorth i bobl yn ystod yr argyfwng.

darllenwch mwy

Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am...

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

darllenwch mwy

Academi Cymru yn anrhydeddu Emyr Lewis

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r Athro Emyr Lewis o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

darllenwch mwy

Galw am lety yn ardal Bangor i weithw...

29/04/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Môn yn galw ar berchnogion llety o amgylch Bangor yng Ngwynedd i gofrestru eu tai, bythynod, fflatiau, carafanau neu unrhyw fath o lety hunan-gynhwysol sy’n wag ac yn rhydd. Mae hyn ar gyfer eu cynnig AM DDIM i weithwyr iechyd ac argyfwng.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnge...

28/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Menter Moch Cymru

28/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Bydd y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch yng Nghymru yn cael y cyfle o gael dechrau da i'w dyfodol gyda lawnsiad cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2020.

darllenwch mwy

Actor yn torri calon wrth feddwl am w...

28/04/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mewn fideo emosiynol, dywed Rhys Ifans "Dwi'n torri 'nghalon wrth feddwl am weithwyr iechyd a gweithwyr gofal yn gorfod trin cleifion Covid-19 heb offer gwarchodol cywir i'w cadw nhw'n ddiogel."

darllenwch mwy

Storiel Bangor yn darparu adnoddau ad...

27/04/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Gan fod rhaid addysgu plant o adref yn ystod yr argyfwng Covid-19, mae Storiel ym Mangor yn defnyddio’r adnoddau hanesyddol sydd ganddyn nhw yn yr amgueddfa i greu taflenni gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

darllenwch mwy