Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Arolwg newydd yn dangos cynnydd pella...

04/02/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arolwg barn newydd wedi gyhoeddi gan YouGov/ITV Wales ac mae yna gynnydd pellach yn y gefnogaeth sydd o blaid Annbyniaeth ers cynhaliwyd yr arolwg diwethaf cyn y Nadolig, gyda'r nifer yn cynyddu i 27%.

darllenwch mwy

Targed cyntaf i hyfforddi athrawon Cy...

03/02/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae targedau wedi eu gosod ar golegau sy’n hyfforddi athrawon i recriwtio siaradwyr Cymraeg am y tro cyntaf erioed, yn ôl gohebiaeth sydd wedi dod i law ymgyrchwyr iaith.

darllenwch mwy

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa ...

03/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwaith adfer mawr yn cael ei wneud yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin - un o drysorau diwylliannol y Sir - gyda buddsoddiad o £1.2 miliwn gan y Cyngor.

darllenwch mwy

Dysgwraig yn derbyn y wobr fentora gy...

03/02/2020
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Susan Walton, dysgwraig Cymraeg o Benrhyndeudraeth, yw’r cyntaf i gael ei dewis i gymryd rhan yng Nghynllun Mentora newydd Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cyfieithydd neu awdur llenyddol.

darllenwch mwy