Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Cyngor Gwynedd yn chwilio am farn pob...

24/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wrando ar farn cymunedau yn y Sir wrth fynd ati i osod mannau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws y sir.

darllenwch mwy

Cwmni o Abertawe yn cyflenwi masgiau ...

24/12/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Cwmni Brother Engineering o Abertawe yw'r gwneuthurwr masgiau cyntaf yng Nghymru i gael y gymeradwyaeth reoleiddiol sydd ei hangen i allu cyflenwi Gwasanaeth Iechyd Cymru.

darllenwch mwy

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Conwy...

24/12/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Iechyd, Llythyron, Newyddion

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy

Ffilm Nadolig am Roald Dahl yn dangos...

23/12/2020
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd ffilm am Roald Dahl a Beatrix Potter sy'n cael ei darlledu ar sianel Sky y Nadolig hwn yn arddangos doniau creadigol Cymru ymhob ffordd.

darllenwch mwy

Ymgyrch codi arian y Nadolig Cyngor C...

23/12/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fe gododd staff Tîm Cyngor Ceredigion bron i £3,000 at elusen werthfawr yn hytrach na danfon cardiau ac anrhegion at gydweithwyr eleni.

darllenwch mwy

Ymgynghori ar godi premiwm treth cyng...

23/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau'r arlwy ar S4C dros yr Ŵyl

22/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae gan S4C ddigon ar eich cyfer dros yr ŵyl eleni gyda rhywbeth at ddant pawb, gyda Dolig ysgol ni: Maesincla a Phrosiect Pum Mil ymhlith yr uchafbwyntiau.

darllenwch mwy

Bargen Twf y Canolbarth yn cyrraedd c...

22/12/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru garreg filltir bwysig heddiw wrth i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth arwyddo'r cytundeb ymrwymo rhyngddynt.

darllenwch mwy

Aflonyddwch masnach yn taro sector ci...

22/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae sector cig oen ac eidion Cymru yn aros yn bryderus am ddatblygiadau i’w helpu i gael mynediad at farchnadoedd hanfodol yn Ewrop, yn sgil cau ffiniau oherwydd ofnau y bydd straen newydd y firws COVID yn lledaenu, ynghyd â dyddiad cau cytundeb masnach Brexit sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn awyddus i ddatbl...

21/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn awyddus i ddatblygu harbwr Aberaeron gyda digwyddiad yn y flwyddyn newydd gyda datblygwyr posib yn son am botensial sylweddol sy'n deillio o'r cyfle i gymryd prydles i weithredu Harbwr Aberaeron.

darllenwch mwy