Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Treialu technoleg i fynd i'r afael ag...

30/11/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn treialu technoleg newydd arloesol i fynd i'r afael ag unigrwydd. Ffordd syml o gysylltu’n ddiogel â phobl eraill i gael sgwrs yw Pwyso i Siarad.

darllenwch mwy

Penodi swyddog amrywiaeth a chynhwysi...

30/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Nia Edwards-Behi sy'n dod yn wreiddiol o Lanfairfechan ei phenodi fel swyddog amrywiaeth a chynhwysiant cyntaf S4C.

darllenwch mwy

'Steddfod AmGen yn profi'n llwyddiant...

30/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iechyd, Newyddion

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf.

darllenwch mwy

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cer...

27/11/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn yma, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd cerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awy...

27/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu newid cyfeir...

27/11/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gefnu ar eu cynlluniau i wneud Saesneg yn orfodol o 3 oed ymlaen ond yn galw ar y Llywodraeth i fynd ymhellach drwy ollwng Saesneg yn gyfangwbl o Fesur y Cwricwlwm a chyflwyno addysg Gymraeg i bawb.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Cenedl Mewn Cân

26/11/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ‘Cenedl Mewn Cân’ wedi cael ei lansio sy'n chwilio am greu rhestr o 10 cân sydd yn cynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth Cymru yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Atgyfnerthu partneriaeth ieuenctid tr...

26/11/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd partneriaeth arloesol i atgoffa pobl ifanc o ddwy ochr Môr yr Iwerydd o beryglon dinistriol hiliaeth yn bwrw ymlaen y gaeaf hwn er gwaethaf heriau sylweddol y cyfnod clo.

darllenwch mwy

Galwadau Mentrau Iaith ar gyfer ethol...

26/11/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Mentrau Iaith Cymru ddogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021.

darllenwch mwy

Alun Wyn Jones yn ymuno â chyfarfod f...

25/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cafodd staff Bwrdd Meddygol a Chlinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gryn syndod brynhawn heddiw, pan ymunodd capten tîm rygbi Cymru, Alun Wyn Jones â'r sgwrs mewn cyfarfod fideo i ddiolch am waith diflino staff y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy