Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Cogydd adnabyddus yn hyrwyddo cig oen...

02/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cogydd poblogaidd Cyrus Todiwala yn rhoi cefnogaeth lwyr i ymgyrch sy’n hybu diwydiant cig coch Cymreig yn ystod wythnos cyri.

darllenwch mwy

Adroddiad yn tynnu sylw at heriau cyr...

02/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad annibynnol sy'n asesu dwysedd carbon systemau cynhyrchu da byw gwledydd Prydain wedi nodi na all technolegau sydd ar gael ar hyn o bryd gyrraedd hyd yn oed hanner targed y diwydiant amaeth ar gyfer lleihau allyriadau carbon erbyn 2050.

darllenwch mwy

Creu map i ddathlu hanes Iddewig Llan...

02/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae map yn dathlu hanes Iddewig Llandudno wedi'i greu gan Athro mewn Astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth i ail-gychwyn d...

01/10/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd yn ail-gychwyn dysgu wyneb yn wyneb yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Ymgyrch hyrwyddo cig oen yn ymateb i ...

01/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Bydd rhaglen o hyrwyddo Cig Oen Cymru yn cael ei weithredu mewn nifer fawr o siopau dros yr hydref, a bydd yn adlewyrchu’r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn siopa yn ystod cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

S4C yn ymrwymo i gynyddu cynrychiolae...

01/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda mis Hydref yn cael ei gydnabod fel Mis Hanes Pobl Dduon mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i gynyddu cynrychiolaeth o gefndiroedd BAME a hynny ar y sgrin a thu ôl i'r camera.

darllenwch mwy