Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Rhaglenni S4C ar gael am 150 diwrnod ...

13/10/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C a Teledwyr Annibynnol Cymru wedi bod yn cydweithio ar delerau masnach newydd bydd yn galluogi gwylwyr led led y byd i fwynhau rhaglenni newydd y sianel yn ogystal â rhaglenni archif ar alw drwy S4C Clic sy'n golygu y byddant ar gael am 150 diwrnod.

darllenwch mwy

Penodi prifardd yn Athro’r Gymraeg Pr...

13/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prifardd Mererid Hopwood wedi ei phenodi’n Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yr Athro Hopwood yn cychwyn yn ei rôl newydd ddechrau mis Ionawr 2021.

darllenwch mwy

Theatr Felinfach ar restr fer gwobrau...

12/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Theatr Felinfach wedi cael ei chynnwys ar restr hir o blith 121 o enwebiadau ledled y Deyrnas Unedig i greu Arddangosfa Ranbarthol ar gyfer Gwobr Achates 2020.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor a Choleg Cambria yn ...

12/10/2020
Categori: Addysg, Newyddion

Heddiw, mae Prifysgol Bangor a Choleg Cambria wedi cyhoeddi ymrwymiad newydd i gydweithio'n agosach yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

12/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw - Gwyn ap Nudd. 

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn dychwelyd i’r sgrî...

09/10/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd yr olaf yn y gyfres o Un Bore Mercher yn dechrau ar S4C ar Dachwedd 1af.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc yn creu ffilm fer bwerus i...

09/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae criw o bobl ifanc yn Aberystwyth wedi creu ffilm fer i godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd wrth i ni nod diwrnod digartrefedd y byd yfory.

darllenwch mwy

Cantorion noeth yn codi arian at acho...

09/10/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos yma cyhoeddir calendr noeth o gantorion clasurol Cymraeg i goffáu’r cyfnod clo ac i godi arian at yr elusen iechyd meddwl Gymraeg, Meddwl.org.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch yn rhoi llwyfan i fusn...

08/10/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy er mwyn hyrwyddo eu hunain, gan atgoffa pobl y Sir o beth sydd ar gael yn lleol ac ar garreg eu drws.

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r cofiant cyflawn cyntaf eri...

08/10/2020
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi cofiant cyflawn cyntaf y bardd a'r llenor Cynan hanner canmlwyddiant ers marwolaeth y cyn-archdderwydd.

darllenwch mwy