Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Cyhoeddi casgliad o gerddi yn clodfor...

16/10/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir teyrnged mewn cerddi i un o feirdd mwyaf disglair ein cenedl, Waldo Williams, y bardd o Sir Benfro gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Technoleg lleol yn helpu busnesau Gwy...

16/10/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn treialu technoleg newydd o'r enw StoreTally mewn sawl busnes yng Ngwynedd a Môn i geisio dod o hyd i atebion posibl i daclo'r heriau sy'n wynebu busnesau gyda'r Pandemig.

darllenwch mwy

Ymgyrch Yes Cymru yn annog pobl i bry...

16/10/2020
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru - Yes Cymru yn annog y cyhoedd i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn ymateb chwyr...

15/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb gyda dicter a siom bod Tŷ’r Cyffredin wedi gwrthod ymgorffori mesurau yn y gyfraith a fyddai’n amddiffyn defnyddwyr a chynhyrchwyr rhag mewnforion bwyd is-safonol.

darllenwch mwy

Angen caniatau i goedwigoedd dyfu'n ô...

15/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Dylid ystyried caniatáu i goedwigoedd dyfu'n ôl yn naturiol ochr yn ochr â mesurau eraill fel plannu coed ar raddfa eang fel dull i liniaru newid hinsawdd, yn ôl astudiaeth newydd o bwys sy'n mapio cyfraddau cronni carbon drwy aildyfiant coedwigoedd ledled y byd.

darllenwch mwy

Dathlu wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae

15/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw'r wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae sydd yn dathlu’r Gymraeg, a bwriad y diwrnod yw annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

'Cofiwch y gwenyn': neges llyfr newyd...

14/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gweld awdures newydd Carys Glyn ac artist o fri Ruth Jên yn cydweithio i gyfuno rhai o anifeiliaid y Mabinogi a’r broblem gyfoes o wenyn yn diflannu i greu antur gyda neges newydd sbon i blant - Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll.

darllenwch mwy

Dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi mewn ad...

14/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Prif Weinidog Cymru yn ymuno ag arbenigwyr bio-ymchwil a thechnoleg mewn prifysgolion a chynrychiolwyr diwydiant arloesol mewn digwyddiad rhithiol yfory i nodi deng mlynedd o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth tirwedd y Carneddau

14/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd cynllun newydd sy’n ymrwymo i warchod a dathlu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ardal y Carneddau yn lansio'n swyddogol ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu gweinidog penodol i'r...

13/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Brif Weinidog Cymru i sefydlu Gweinidog penodol i’r Gymraeg ar ol i'r Gweinidog presennol dros yr Iaith, Eluned Morgan dderbyn cyfrifoldeb ychwanegol eraill.

darllenwch mwy