Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Gwaith yn parhau i daclo clefyd coed ...

27/10/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau â'r gwaith i fynd i'r afael â chlefyd coed ynn drwy gael gwared ar goed wedi'u heintio ar hyd y briffordd y mae'n uniongyrchol gyfrifol amdanynt a lle maent mewn perygl o gwympo.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith diogelwch mewn un o gr...

27/10/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith i sicrhau diogelwch hirdymor cronfa ddŵr yn Eryri wedi cael ei gwblhau.

darllenwch mwy

Lansio tair sianel newydd ar y We i b...

26/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn lansio tair sianel YouTube wedi ei anelu at y gynulleidfa 11-13 oed a fydd yn trafod cerddoriaeth, steil, lles a meddylgarwch.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth silwa...

26/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Cafodd Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr Cymru Gyfan 2020 eu cynnal ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, gyda silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu eto eleni gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob rhan o Gymru.

darllenwch mwy

S4C yn ennill pum gwobr yng ngwobrau ...

26/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd

Llwyddodd S4C i ennill pum gwobr yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr, pan gyhoeddwyd y gwobrau mewn seremoni ar-lein.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru i chwarae'r Unol ...

23/10/2020
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd carfan dynion Cymru yn wynebu’r Unol Daleithau yn Stadiwm Liberty fis nesaf, gan aildrefnu’r gêm a gafodd ei ganslo ym mis Mawrth y sgil y pandemig.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am warchod Canol...

23/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ysgrifennu at is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Iwan Davies, yn galw arno i ail-ystyried cynlluniau presennol Prifysgol Bangor ar gyfer dyfodol Canolfan Bedwyr, ac am gyfarfod brys gydag yntau.

darllenwch mwy

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

23/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Staff yn datgan diffyg hyder yn arwei...

23/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Prifysgol a Choleg Bangor wedi pasio cynnig o ddiffyg hyder yn nhîm rheoli’r brifysgol ar ôl iddyn nhw ddatgan eu bwriad i dorri 200 o staff.

darllenwch mwy

Datgelu logos newydd ar gyfer cynhyrc...

22/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws enw bwyd gwarchodedig o dan Gynllun yr Undeb Ewropeaidd eu datgelu heddiw.

darllenwch mwy