Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Pont newydd gwerth £46 miliwn dros yr...

14/01/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yr ydym i gyd wedi cael ein dal wrth bont Dyfi dros y blynyddoedd mewn llifogydd ond y newydd i'w groesawu yw fod Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer adeiladu pont newydd dros yr Afon Dyfi, ar yr A487 i’r gogledd o Fachynlleth.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dechrau yn dilyn rha...

14/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd sbon ar S4C - Nyrsys yn dechrau nos Fercher yma, cawn glywed gan nyrsys mwyaf profiadol y wlad a’r rhai sydd newydd ddechrau ar eu gyrfa am eu profiadau.

darllenwch mwy

Rhwystrau i ofal iechyd i gymunedau b...

13/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae pobl fyddar yng Nghymru yn wynebu heriau difrifol wrth gael y wybodaeth a’r gwasanaethau gofal iechyd sydd eu hangen arnyn nhw, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad agoriadol Eisteddfod 2019...

13/01/2020
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd sioe gerdd Gymraeg yn cael ei dangos fel rhan o ŵyl arddangos arbennig ar gyfer sioeau cerdd.

darllenwch mwy

Deunyddiau diogelwch ar-lein wedi eu ...

13/01/2020
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae plant Ysgol Gymraeg Aberystwyth wedi cael gwersi mewn diogelwch ar-lein yn defnyddio deunyddiau addysgu sydd newydd gael eu cyfieithu.

darllenwch mwy

Penodi cyfarwyddwr casgliadau ac ymch...

10/01/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Kath Davies yn Gyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil newydd i’r sefydliad, wrth iddo ddechrau datblygu strategaeth ddeng mlynedd newydd.

darllenwch mwy

Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri ...

10/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn galw am adolygia...

10/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i gyllideb y Llywodraeth gan fynnu na fydd yr arian blynyddol hwn yn gwneud hi'n bosib yn y tymor hir i gyrraedd targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

darllenwch mwy

Tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm g...

09/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm gyntaf yn Wrecsam ers 2012 pan fydden nhw’n wynebu Estonia ar Ddydd Gwener, 6 Mawrth.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau seng...

09/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

darllenwch mwy