Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 74 o 74

Menter Cered yn cynnal sesiynau ukule...

07/01/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn brysur yn teithio ar draws Ceredigion yn datblygu sgiliau cerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg gyda cherddorfa ukulele newydd sbon i oedolion a gweithdai ukulele i blant ac oedolion.

darllenwch mwy

Datblygu Meillion Coch arloesol i hyb...

07/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddy...

07/01/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy