Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 73 o 74

Tanio'r genhedlaeth nesaf yng nghynha...

11/01/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal eu cynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn yma ar Fferm Coleg Gelli Aur, Gelli Aur, Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Lansio mudiad newydd i ymgyrchu dros ...

10/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd mudiad newydd sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru yn cael ei lansio yn Aberystwyth ar ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Gwaith adfywio hen lein reilffordd yn...

10/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn Ynys Môn wedi cychwyn prosiect cyffrous newydd i rannu eu hanes lleol ar un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd a marchnadoedd newydd...

10/01/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r newyddion bod Japan yn mynd i godi’r gwaharddiad ar fewnforio cig eidion a chig oen o Brydain yn debygol o arwain at hwb sylweddol i sector cig coch Cymru a datblygiad marchnadoedd allforio y tu hwnt i’r Undeb Ewropeaidd, yn ôl ymgyrch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Gwasanaeth newydd i ddysgwyr yn dechr...

09/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd gwasanaeth newydd ar gyfer dysgwyr yn dechrau ar S4C dddd Sul yma, sef S4C Dysgu Cymraeg, fydd yn cynnig darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr ar bob lefel. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys awr o raglenni ar brynhawniau Sul a chynnwys digidol ar y gwefannau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i roi blaenoriaeth i d...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae angen i ffermwyr a'r rheiny sy'n gweithio o fewn y diwydiant amaethyddol sicrhau bod diogelwch fferm yn parhau yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a’u bod nhw’n cydymffurfio â'r rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau o'r oes efydd yn a...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod pedwar o wrthrychau gwerthfawr sy’n dyddio o tua 900 CC i’r 17eg ganrif OC wedi eu canfod yn ddiweddar mewn safleoedd gwahanol yn ardal Abertawe.

darllenwch mwy

Angen canllawiau cadarn i reoli defny...

08/01/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am ganllawiau cadarn i sicrhau mai’r Gymraeg a glywir wrth wrando ar y sianel.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prosiectau newydd i nodi dec...

08/01/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dechrau Blwyddyn Ddarganfod 2019 gydag ymweliadau i brofiadau twristiaeth newydd yng Ngorllewin Cymru.

darllenwch mwy

Rheoliadau addysg newydd yn peryglu’r...

08/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg.

darllenwch mwy