Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 72 o 74

Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau ...

16/01/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd y penderfyniadau ynghylch pa brosiectau fydd yn derbyn cyllid yn parhau i gael eu gwneud gan Bwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a fydd yn cyfarfod nesaf ar 10 Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd i ddementia prin yn de...

16/01/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd ymchwil newydd i heneiddio a dementia ym Mhrifysgol Bangor yn mynd rhagddi cyn bo hir, gyda thîm o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth ...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r parciau cenedlaethol yng Nghymru a’r ymgyrch dros barciau cenedlaethol led-led Prydain wedi lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddathlu pen-blwydd Parciau Cenedlaethol Gwledydd Prydain yn 70 oed.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb am chwalu amaeth,...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - dyna'r rhybudd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar drothwy’r bleidlais heno.

darllenwch mwy

Cadeirydd Hybu Cig Cymru yn annog pob...

15/01/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wedi annog pobl sydd am newid ffordd o fyw ar ddechrau’r flwyddyn i wrthod bwydydd ffansi mympwyol a glynu wrth ddeiet iach a synhwyrol.

darllenwch mwy

Arddangosfa am fywyd a Gwaith Humphre...

14/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd yn agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ddiwedd yr wythnos i ddathlu bywyd a gwaith un o gewi mwyaf oes y Dadeni yng Nghymru, Humphrey Llwyd.

darllenwch mwy

FFIT Cymru yn chwilio am enwau i'r gy...

14/01/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Cwmni Da sy’n cynhyrchu FFIT Cymru ar gyfer S4C, yn annog pobl i roi eu henwau ymlaen i gymryd rhan yn y gyfres nesaf.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn picedu yn erbyn Trafn...

14/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bu ymgyrchwyr yn cynnal cyfres o bicedi ledled y wlad ddydd Sadwrn diwethaf yn erbyn y gwasanaeth trên newydd, Trafnidiaeth Cymru, gan fod cyn lleied o wasanaethau ar gael yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Prif Weithredwr sydd wedi gwasanaethu...

11/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James, wedi cyhoeddi ei fod wedi penderfynu ymddeol.

darllenwch mwy

Croesawu adroddiadau o'r wasg yn Japa...

11/01/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad PAWB sy'n ymgyrchu yn erbyn codi Wylfa B wedi croesawu adroddiadau o'r wasg yn Japan sy’n awgrymu’n gryf y bydd cwmni Hitachi yn rhewi eu prosiect i godi atomfa yn yr Wylfa ar Ynys Môn.

darllenwch mwy