Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 64 o 74

BBC ‘ymerodraethol’ yn dwyn staff S4C...

22/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb gyda thristwch i'r newyddion bod y BBC wedi cyflogi 34 staff S4C, sef ei holl dîm technegol.

darllenwch mwy

Drama heriol newydd ar gyfer myfyrwyr...

21/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith

Mae Hwb yn ddrama wreiddiol gyfoes i bobl ifanc gan enillydd y fedal ddrama, Rhian Staples sy’n cael ei chyhoeddi wasg Wasg y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

'Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon...

21/02/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bu’r dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn ymweld â Dulyn heddiw, lle bu’n cwrdd â'r Gweinidog Gwladol dros Dwristiaeth a Chwaraeon, Brendan Griffin, ac yn dathlu'r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn ystod derbyniad Dydd Gŵyl Dewi. 

darllenwch mwy

Croesawu bod siaradwr Cymraeg i fod y...

21/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

Mesurau newydd i daclo troseddau gwas...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae cosbau penodedig newydd i helpu i atal gwastraff cartref rhag cael ei dipio'n anghyfreithlon wedi cael eu pasio yn y Cynulliad ac yn dod i rym yfory.

darllenwch mwy

Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r g...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.

darllenwch mwy

Y delynores Catrin Finch yn perfformi...

19/02/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Catrin Finch yn perfformio concerto Gareth Glyn i’r delyn am y tro cyntaf erioed ar ddydd Gŵyl Dewi eleni. Mae Vita Davidis yn portreadu golygfeydd o fywyd Dewi Sant.

darllenwch mwy

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu ar y gweill gyda Me...

19/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio rhaglen newydd o’r enw Hwyl Dewi 2019 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion dros wyliau hanner tymor Chwefror a phenwythnos Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy