Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 522 cofnodion | Tudalen 3 o 53

Enwebu Ceredigion am wobr yn cydnabod...

04/09/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019, sef seremoni wobrwyo a drefnir gan Sponsor Refugees.

darllenwch mwy

Lansio Cyfle am Sgwrs i bobl sy'n byw...

04/09/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynllun “Cyfle am Sgwrs” a fydd yn rhoi cyfle i bobl siarad ar y ffôn neu gwrdd â rhywun arall sy'n byw gyda diagnosis o Dementia yn cael ei lansio ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o ‘World Alzheimer’s Month’ fis yma.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu'r deg...

04/09/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd rhai o gerddorion mwyaf disglair Cymru yn swyno’r cynulleidfaoedd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru y penwythnos hwn wrth i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan ddathlu degawd.

darllenwch mwy

Galw am wariant ar addysg Gymraeg

03/09/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am i gyfran o’r arian newydd sydd wedi ei neilltuo i addysg gan Lywodraeth Prydain i Lywodraeth Cymru fynd tuag at gynorthwyo rhieni plant oedran ysgol i ddysgu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Atgofion plentyndod yn Rhyl yn ysbryd...

03/09/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae atgofion o blentyndod yr awdur Gareth W. Williams o’r Rhyl yn y 1960au wedi ysbrydoli ar ei nofel newydd gan Wasg Gomer, am is-fyd brawychus mewn tref hafaidd lân.

darllenwch mwy

Y Parc Cenedlaethol yn anelu i daclo ...

03/09/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi eu bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a Chyngor Conwy er mwyn datblygu strategaeth hirdymor ar gyfer sialensiau parcio a thrafnidiaeth o amgylch godre’r Wyddfa fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

darllenwch mwy

Nid gorau po fwyaf bob tro, yn ôl ast...

02/09/2019
Categori: Newyddion

Mae dadansoddiad newydd o ddata busnes dros 1,500 o ffermydd defaid a buchod sugno yng Nghymru yn awgrymu bod dyfodol i'r fferm deuluol os yw'r busnes yn cael ei reoli'n effeithiol a’r costau’n cael eu monitro’n ofalus.

darllenwch mwy

Gorymdaith arall dros Annibyniaeth yn...

02/09/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn gorymdaith dros annibyniaeth yng Nghaernarfon ym mis Gorffennaf a ddenodd nifer helaeth o bobl, mae disgwyl torfeydd mawr unwaith eto ym Merthyr Tudful ddydd Sadwrn yma ar gyfer digwyddiad nesaf AUOBCymru neu Pawb Dan Un Faner.

darllenwch mwy

Ymchwiliadau Comisiynydd y Gymraeg ar...

02/09/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gwrthododd Comisiynydd newydd y Gymraeg ymchwilio i dros saith deg y cant o’r cwynion a dderbyniodd am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yn ei fis cyntaf yn y swydd - y ganran uchaf ers i’r Safonau ddod i rym - yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law mudiad iaith.

darllenwch mwy

Safleoedd hanesyddol yn agor ei drysa...

30/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd dros 200 o nodweddion ac atyniadau hanesyddol mwyaf eiconig Cymru’n croesawu miloedd o ymwelwyr yn ystod mis Medi fel rhan o ŵyl dreftadaeth Cymru gyfan, Drysau Agored.

darllenwch mwy