Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 2 o 74

Gwobrwyo pamffledi barddoniaeth yn yr...

18/12/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth Morgan Owen i'r brig ar ol ennill Gwobr Pamffledi Barddoniaeth Michael Marks yng nghategori’r Ieithoedd Celtaidd.

darllenwch mwy

Casgliad Swffragetiaid prin yn cael e...

18/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae casgliad prin o gofroddion Swffragetiaid Cymru wedi cael ei arddangos am y tro cyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio partneriaeth gydag ...

18/12/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Eleni, bydd mwy na 240 o bobl ifanc a menywod bregus a’u plant sydd wedi eu heffeithio gan ddigartrefedd yn mwynhau cinio Nadolig tri chwrs, parti, gwobrau ac anrhegion a hyn o ganlyniad i bartneriaeth newydd rhwng Urdd Gobaith Cymru, sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, a'r elusen ddigartrefedd Llamau.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn dychwelyd i'r ysgol

17/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw bu Mark Drakeford yn dychwelyd i’w hen ysgol gynradd i ateb cwestiynau gan y disgyblion union flwyddyn ers iddo ddechrau fel prif weinidog.

darllenwch mwy

Ysgol o Wynedd yn cipio’r prif wobrau...

17/12/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau ddisgybl o Ysgol Friars, Bangor wedi profi llwyddiant mewn Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y tri Sefydliad Confucius yng Nghymru.

darllenwch mwy

Anrheg Selog i Deuluoedd a Dysgwyr Cymru

17/12/2019
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Menter Iaith Môn yn lansio cyfres newydd Selog o apiau ‘Ioga’, ‘Canu 2’ a ‘Symud’ yn yr awyr agored a fydd yn anrheg perffaith yn eich hosan dros yr Wyl.

darllenwch mwy

Beirniadu torri’r Gymraeg er gwaethaf...

16/12/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu toriadau i wariant ar brosiectau penodol ar gyfer y Gymraeg yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cyfle i ddysgu sut i chwarae Iwcadwli...

16/12/2019
Categori: Newyddion

Yn y Flwyddyn Newydd bydd cyfle i bobl gogledd Ceredigion a thu hwnt ddysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg ar gwrs 8 wythnos ‘Iwcadwli i Ddechreuwyr’. Bydd y cwrs yn cael ei reged gan Cered yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

darllenwch mwy

Goreuon Stand Yp yn goleuo nosweithia...

16/12/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd modd mwynhau comedi gwreiddiol gan oreuon y sîn stand yp Gymraeg heb adael y soffa y gaeaf yma, wrth i’r gyfres Stand Yp ddychwelyd i S4C. Tudur Owen, un o ddigrifwyr mwya’ adnabyddus Cymru fydd y cyntaf i'r llwyfan ar nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Dathlu partneriaeth rhwng Menter Moch...

13/12/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yn ystod Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru eleni, dathlwyd y bartneriaeth llwyddianus arall eto rhwng Menter Moch Cymru a CFfI Cymru, yn cyflwyno pobl ifanc i’r diwydiant moch.

darllenwch mwy