Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 733 cofnodion | Tudalen 1 o 74

Holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr...

24/12/2019
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Wrth i dîm pêl-droed Cymru edrych ymlaen at gystadlu yn rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Lleol.cymru wedi holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr, Nic Parry am y flwyddyn gofiadwy a fu ynghyd a'r disgwyliadau i'r flwyddyn sydd i ddod.

darllenwch mwy

Digon i ddiddanu'r teulu i gyd ar S4C...

23/12/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon i ddiddanu pawb o bob oed dros yr Wyl eleni ar S4C o'r Noson Lawen i bennod arbennig Nadoligaidd o Deian a Loli.

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd i Gymdeithas Ysgolor...

23/12/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd Alison Harvey, sy’n byw yn Nhregaron ac yn gweithio fel rheolwr amaethyddol i Dunbia, yn cymryd yr awenau gan y ffermwr a chyn-enillydd gwobr Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn y Farmers Weekly, Richard Tudor o Lanerfyl.

darllenwch mwy

Cynghorau yn colli allan ar filiynau ...

23/12/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynghorau yn colli allan ar filiynau am beidio rhoi treth cyngor uwch ar ail gartrefi


Cyngor Gwynedd yn trethu'n uwch ar ail gartrefi

Mae rhai o’r cynghorau mwyaf yng Nghymru - gan gynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg a Sir Gaerfyrddin - yn colli allan ar filiynau o bunnau'r flwyddyn drwy beidio â defnyddio pwerau i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi.

darllenwch mwy

Canfod trysorau o gyfnod y Rhufeiniai...

20/12/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw, cafodd tri gwrthrych sy’n deillio o gyfnod y Rhufeiniaid i’r cyfnod Ôl-ganoloesol, eu datgan yn drysor gan Uwch Grwner EM Gwent, gyda'r gwrthrychau yn cynnig tystiolaeth bwysig o eitemau personol a chyfoeth a oedd yn eiddo i bobl Cymru mewn cyfnod o dros fil o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Addewid y bydd Cymru yn arwain y byd ...

20/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Cymru yn dod â'r arfer o ddefnyddio plastigau untro i ben yn raddol, fel rhan o'i huchelgais i arwain y byd ym maes ailgylchu gyda Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i osgoi gwastraff.

darllenwch mwy

Rhaglen orlawn o gelf a diwylliant yn...

20/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r flwyddyn 2020 yn argoeli'n flwyddyn fawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyda chyhoeddi rhaglen o arddangosfeydd newydd.

darllenwch mwy

Chwilio am farn y cyhoedd ynghylch y ...

19/12/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal arolwg o’r arbrawf Bwyd a Diod a gyflwynwyd ar Bromenâd Aberystwyth yn ystod haf 2019.

darllenwch mwy

Dau addawol yn cynrychioli pobl ifanc...

19/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain, gyda'r drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am ei...

19/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae prosiect newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystyried sut mae pobl yn dehongli ac yn mynegi’r ddelfryd wtopaidd.

darllenwch mwy