Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cyhoeddi taith i gynhyrchiad Llyfr Gl...

27/08/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cwmni’r Frân Wen wedi cyhoeddi taith addasiad llwyfan o Llyfr Glas Nebo, y nofel ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dathlu treftadaeth bêl...

27/08/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Mae arddangosfa newydd sy’n dathlu treftadaeth bêl-droed Cymru wedi agor yr haf hwn yn Amgueddfa Wrecsam.

darllenwch mwy

Archfarchnadoedd yn ymuno i hyrwyddo ...

23/08/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi bod nifer o fanwerthwyr a chyfanwerthwyr mwyaf Prydain am gymryd rhan mewn gweithgareddau i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI dros yr wythnosau nesaf, fel rhan o ddathliad Wythnos Caru Cig Oen’ ddechrau Medi.

darllenwch mwy

Darlithydd sy'n wreiddiol o'r Almaen ...

23/08/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae darlithydd Saesneg o Brifysgol Bangor, Dr Karin Koehler, wedi ennill tlws Basil Davies am ei llwyddiant yn yr arholiad Cymraeg i oedolion CBAC.

darllenwch mwy

Chwilio am rywun sydd wedi gwneud cyf...

23/08/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Chwilio am rywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaeth yn Sir Gâr


Meinir Howells: enillydd y llynedd

Mae Undeb Amethwyr Cymru yn chwilio am rywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn nodi penwyth...

22/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw un o brif noddwyr Penwythnos Mawr Pride Cymru sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Dathlu canlyniadau TGAU led-led Cymru

22/08/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Mae canlyniadau TGAU myfyrwyr wedi gwella led-led Cymru o gymharu â chanlyniadau y llynedd.

darllenwch mwy

Astudiaeth newydd ar dementia a cham-...

22/08/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Y cysylltiad rhwng dementia a cham-drin domestig fydd canolbwynt astudiaeth newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth sy’n edrych ar gam-drin mewn pobl hŷn.

darllenwch mwy

Her ddarllen i blant yn llyfrgelloedd...

21/08/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sialens ddarllen yr Haf wedi dechrau i blant yn llyfrgelloedd ar hyd a lled Sir Conwy.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn chwilio enwe...

21/08/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn chwilio am enwebiadau i rywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy