Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Safleoedd hanesyddol yn agor ei drysa...

30/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd dros 200 o nodweddion ac atyniadau hanesyddol mwyaf eiconig Cymru’n croesawu miloedd o ymwelwyr yn ystod mis Medi fel rhan o ŵyl dreftadaeth Cymru gyfan, Drysau Agored.

darllenwch mwy

Cynhyrchwyr porc o'r Cymoedd yn ennil...

30/08/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cynhyrchydd porc o’r Cymoedd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Pencampwr y Pencampwyr’ ar ôl i’w selsig porc gael ei ddewis yn selsig gorau Cymru gan banel o arbenigwyr.

darllenwch mwy

Penodi pedwar i fwrdd y Llyfrgell Gen...

30/08/2019
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Dafydd Elis Thomas Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi pedwar penodiad newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Brexit di-gytundeb 'yn ddiafol i'r Gy...

29/08/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn sgil penderfyniad Llywodraeth San Steffan i atal y Senedd er mwyn gorfodi Brexit digytundeb, mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan y byddai’r fath ddatblygiad yn un trychinebus i Gymru wledig.

darllenwch mwy

Y Gweinidog Cyllid yn galw am eglurde...

29/08/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi galw ar Lywodraeth Prydain i roi eglurder ynglŷn â chyllid ar ôl Brexit, yn ogystal â chyllidebau’r dyfodol.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celt...

29/08/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Gweinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths yn lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn Neuadd Bentref Ganllwyd ger Dolgellau ddydd Iau nesaf.

darllenwch mwy

Gwasanaeth bysiau gwledig allweddol y...

28/08/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae gwasanaeth bysiau gwledig yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro sydd wedi cael ei ddisgrifio fel gwasanaeth hanfodol i'w deithwyr yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn creu cerdd i garf...

28/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru wedi rhyddhau cerdd a ysgrifennwyd gan blant ysgol i gefnogi ymgyrch ragbrofol Ewro 2021 Merched UEFA Cymru.

darllenwch mwy

Ail gynhadledd ar Ferched mewn Cerddo...

28/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Eleni bydd Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal ail gynhadledd ryngwladol ar Waith Merched mewn Cerddoriaeth ddechrau Medi.

darllenwch mwy

Lansio prosiect gyda'r nod i hybu enw...

27/08/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil sy'n ceisio sicrhau bod gan Gig Oen Cymru PGI y cysondeb a'r ansawdd gorau posibl am flynyddoedd i ddod wedi cael ei lansio gan Hybu Cig Cymru, gyda chymorth cogydd â seren Michelin.

darllenwch mwy