Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Dathlu gwaith gwirfoddolwyr y Mentrau...

02/08/2019
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy dddd Llun yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led Cymru a’r gwirfoddolwyr sy’n gwneud eu gwaith yn bosib.

darllenwch mwy

Lansio prosiect busnes yn nhref Caerf...

01/08/2019
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Daeth criw sylweddol at ei gilydd yn Yr Atom, Canolfan Gymraeg Caerfyrddin, ar ddechrau mis Gorffennaf ar gyfer lansiad prosiect ‘Busnesa’ - prosiect sy’n hyrwyddo busnesau sy’n darparu gwasanaeth Cymraeg yn nhref Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Hyrwyddo treftadaeth y diwydiant llec...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion tair ysgol yng Ngwynedd wedi bod yn cyd-weithio gyda’r arlunydd Eleri Jones a staff Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd er mwyn paratoi gwaith celf trawiadol a chreadigol ar y thema llechi.

darllenwch mwy

Cynnal arolwg am sbyngau i ganfod rha...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal arolwg manwl er mwyn dysgu rhagor am iechyd un o gynefinoedd bywyd gwyllt mwyaf unigryw Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cronfa i blant a phobl ifanc d...

30/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer 2020 a fydd mynd at i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf.

darllenwch mwy

Eos yn sefydlu cronfa nawdd er budd y...

30/07/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yn sefydlu elusen o’r enw Cronfa Nawdd Eos fydd yn cynnig nawdd er budd y diwydiant cerddorol Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu'r penderfyni...

30/07/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Bro Morgannwg ar benderfyniad holl bwysig i agor ysgol Gymraeg fel rhan o ddatblygiad y Glannau, yn y Barri.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd gan yr awdur If...

29/07/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir y nofel gyntaf erioed yn y genre ‘Agerstalwm’ yn y Gymraeg, gyda chyhoeddi nofel ddiweddaraf Ifan Morgan Jones gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar Orymdaith Annibyniaet...

29/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tyrrodd bron i ddeng mil o bobl i orymdaith Annibyniaeth yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn ac fe drodd y dref yn ddathliad lliwgar o wyn, coch a gwyrdd.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu deng ...

29/07/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bartneriaeth gyda BBC Gorwelion a Tafwyl i ddathlu pen-blwydd yr Ŵyl Fwyd yn 10 oed.

darllenwch mwy