Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Gwledd o weithgareddau i gyhoeddi Eis...

06/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r bwrlwm ynghlwm â’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn amlwg ers misoedd ar hyd a lled Ceredigion, ac fe fydd amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal dros gyfnod o bythefnos gan gynwys gŵyl gerdd newydd, cymanfa swyddogol y cyhoeddi, ocsiwn arbennig a chinio dydd Sul Cymdeithasol.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cefnogi dat...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi camau gweithredu blaenoriaethol i gefnogi Datganiad Argyfwng Hinsawdd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd fis diwethaf.

darllenwch mwy

Grŵp gweithredu lleol Cynnal y Cardi ...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yng Ngheredigion yn chwilio am syniadau gan drigolion, grwpiau lleol a sefydliadau a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Dyfodol llewyrchus i wyfyn prin yng n...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus i wyfyn prin tu hwnt yng nghors Fochno ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y ...

04/06/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae hen Ganolfan Ddarganfod Llanelli yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel caffi a bistro St. Elli's Bay ar ôl trawsnewid trawiadol.

darllenwch mwy

Y canwr adnabyddus Lloyd Macey yn dod...

04/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y canwr enwog Lloyd Macey, sy’n adnabyddus ar ôl ymddangos ar y sioe deledu ‘X Factor’ yn perfformio yn Theatr Felinfach nos Wener yma.

darllenwch mwy

Hwlffordd yn croesawu Trysorau’r genedl

04/06/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa Trysorau, sy'n cynnwys rhai o eitemau mwyaf hanesyddol ac unigryw Cymru yng Nglan-yr-afon, Hwlffordd, yn cael ei lansio'n swyddogol nos Iau yma.

darllenwch mwy

Gwobrwyo ymdrechion gwirfoddolwyr Men...

03/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion yn ddiweddar er mwyn cydnabod ymdrechion y bobl ifanc sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cered dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn lansio gradd Gy...

03/06/2019
Categori: Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi lansio cwrs gradd Cymraeg amlddisgyblaethol newydd - y cyntaf o’i fath - a fydd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau dysgu ym meysydd polisi, y gyfraith a chynllunio ieithyddol, gyda'r Gymraeg fel canolbwynt.

darllenwch mwy

Prif Weithredwr yr Urdd yn diolch i a...

03/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fe ddiolchodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, i athrawon a hyfforddwyr Cymru am sicrhau bod safon a nifer y cystadlu yn yr Eisteddfod eleni yn uwch nag erioed. Nhw, meddai, yw ‘asgwrn cefn y mudiad’.

darllenwch mwy