Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro 2019

14/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda Gŵyl Fach y Fro 2019 yn cael ei gynnal dros y penwythnos, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr at lwyfannu gŵyl ym Mro Morgannwg i godi ymwybyddiaeth ac i ddathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant.

darllenwch mwy

Lansio pecyn ysgolion yn Eisteddfod G...

14/06/2019
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy yn prysur agosáu, mae’r Eisteddfod a Thîm Ymgynghorol y Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn cydweithio ar brosiect arbennig gydag ysgolion ar hyd a lled y sir.

darllenwch mwy

Cynllun i atal asesu effaith iaith yn...

14/06/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu her gyfreithiol os yw’n bwrw ymlaen gyda newid polisi a fyddai’n atal cynghorwyr rhag comisiynu asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio, yn ôl bargyfreithiwr.

darllenwch mwy

Galw ar y Gweinidog i ymyrryd i warch...

13/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw ar Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ymyrryd er mwyn gwarchod swyddi allweddol yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Treialu ardaloedd bwyd a diod ar y Pr...

13/06/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd busnesau bwyd a diod ymysg y rhai sy'n gallu gwneud cais i gael lle ar Bromenâd Aberystwyth yr haf hwn. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynigion i dendro rhannau o'r promenâd a'r traeth am gyfnod prawf yn ystod haf 2019.

darllenwch mwy

Selog yn dathlu gyda thri o apiau new...

13/06/2019
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu tri mwy o apiau poblogaidd Selog, yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaergybi.

darllenwch mwy

Y ferch ddireidus Nel yn ôl gyda thai...

12/06/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfres Na Nel! gan Wasg y Lolfa yn ôl gyda thair stori arall sy’n adrodd hanes y ferch annwyl ond direidus.

darllenwch mwy

Digwyddiad i ddathlu amgylchedd natur...

12/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Menter Môn yn eich gwahodd i ddathlu natur a’r amgylchedd naturiol mewn digwyddiad arbennig yng Nghwarchodfa natur leol Aberlleiniog ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Taith seiclo y Merched ar fin dod i S...

12/06/2019
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Dyddiau’n unig sydd bellach tan Daith Merched OVO Energy, felly anogir pobl i ddod allan i'r strydoedd a rhoi croeso cynnes Cymreig i'r beicwyr.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 –...

11/06/2019
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Deunaw awdur disglair, deunaw cyfrol gofiadwy, deg gwobr a dau brif dlws - dyna’r gymysgedd greadigol fydd yn sicrhau bod Noson Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn llawn drama ac emosiwn.

darllenwch mwy