Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Lansio cylchgrawn i hyrwyddo cigyddio...

28/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio cylchgrawn newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr.

darllenwch mwy

Y Gyfraith yn ein llên yn destun cyfr...

28/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar hyd y canrifoedd bu’r gyfraith yn ysgogi, ysbrydoli a chynddeiriogi beirdd a llenorion ac mae cyfrol newydd Y Gyfraith yn ein Llên gan yr academydd R. Gwynedd Parry yn mynd ati i adrodd hanes yr ymateb llenyddol i’r Gyfraith.

darllenwch mwy

Hillary Clinton yn lansio ysgoloriaet...

28/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Ddoe cyhoeddodd Prifysgol Abertawe Ysgoloriaeth y gwleidydd byd-enwog o’r Unol Daleithau Hillary Rodham Clinton, sef y rhaglen ysgoloriaeth fyd-eang gyntaf o’i bath.

darllenwch mwy

Glanfa bren ar bromenâd Aberystwyth y...

27/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd y lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth ei hailagor yn swyddogol yr wythnos hon ar ôl bod ar gau am gyfnod.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau i ysgogi atgofion ymy...

27/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi lansio adnoddau newydd fel rhan o gynllun ‘Atgof Byw’ er mwyn cynorthwyo sefydliadau iechyd a chymdeithasol gyda therapi’r cof.

darllenwch mwy

Parcmyn ifanc yn dechrau ar eu gwaith...

27/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae dau Barcmon ifanc wedi dechrau ei gwaith dros yr Haf gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng ngogledd a de sir Benfro.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod yr Anymwybod ...

26/06/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r hanesydd Llion Wigley wedi cyhoeddi cyfrol gan Wasg y Brifysgol yn mynd i wraidd y diwylliant deallusol o fewn y Gymru Gymraeg ynghanol yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Y diwydiant cig coch yn wynebu perygl...

26/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae patrymau masnachu’r sector cig coch yn golygu taw Brexit anhrefnus ddiwedd mis Hydref fyddai’r amseriad gwaethaf posibl, yn ôl prif weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells.

darllenwch mwy

Artist yn chwilio am ddrysau pren i w...

26/06/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Oes gennych chi ddrws pren i’w sbario? Ydych chi wedi dal yn ôl ar waredu hen ddrws? Peidiwch â’i daflu! Gallech chi fod yn helpu’r Eisteddfod Genedlaethol i wireddu prosiect artistig uchelgeisiol– a’r cyfan sydd angen ei wneud yw cynnig hen ddrws i ni’i gasglu!

darllenwch mwy

Cyfle olaf i brynu tocynnau bargen Ei...

25/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Ychydig ddyddiau’n unig sydd ar ôl i brynu tocynnau bargen gynnar ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, gyda’r cynnig yn dod i ben am hanner nos nos Sul yma.

darllenwch mwy