Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Yr Urdd yn anrhydeddu pobl sydd wedi ...

08/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’r mudiad dros gyfnod o flynyddoedd. Eleni, tro ardal Caerdydd a’r Fro yw hi, wrth i’r Eisteddfod ddod i Fae Caerdydd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ysgoloriaeth ymchwil i gyfra...

07/05/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd ysgoloriaeth doethurol ar gael i fyfyriwr PhD yn ymchwilio i gyfraniad nodedig Dr Meredydd Evans a’i briod, Mrs. Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Doniau clasurol Cymru yn dathlu 250 e...

07/05/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn 2020, bydd hi’n 250 o flynyddoedd ers geni un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd cerddoriaeth glasurol, a bydd cymuned gerddoriaeth Caerdydd yn dod â gweithiau mwyaf eiconig Beethoven at ei gilydd.

darllenwch mwy

Rali annibyniaeth Pawb Dan Un Faner y...

07/05/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cynhelir yr orymdaith gyntaf erioed dros Annibyniaeth i Gymru ddydd Sadwrn yma, gan gychwyn am 1.30yp y tu allan i Neuadd y Ddinas, Caerdydd, sy'n cael ei drefnu gan ‘Pawb Dan Un Faner’.

darllenwch mwy

Arddangosfa o waith David Nash yn ago...

03/05/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd arddangosfa fawr o waith y cerflunydd a'r artist tir David Nash yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mai 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ymchwil newydd am atgenhedlu...

03/05/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan academydd o Brifysgol Bangor yn dangos bod eogiaid a ffermir yn llai atyniadol i'r fenyw nag eogiaid gwyllt ac o ganlyniad yn effeithio ar niferoedd yr eogiaid.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn Gwanwyn O'r Pedwar Gwynt

03/05/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn rhifyn Gwanwyn 2019, mae O’r Pedwar Gwynt yn mynd i’r afael â’r cyd-blethu rhwng y gwleidyddol a’r personol, y daearol a’r annaearol, y corfforol a’r ysbrydol.

darllenwch mwy

Myfyrwyr meddygaeth yn gallu astudio ...

02/05/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd myfyrwyr Meddygaeth yn gallu cwblhau eu holl hyfforddiant meddygol yn y Gogledd am y tro cyntaf fel rhan o fenter newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif weithredwr newydd Cyngo...

02/05/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd ddoe mai Wendy Walters yw prif weithredwr newydd Cyngor Sir Gâr sy’n golygu mai hi yw’r ferch gyntaf i gael y swydd o redeg y Cyngor.

darllenwch mwy

Dwy fil o blant a'r cyfansoddwr Mei G...

02/05/2019
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar drothwy dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Gaerdydd a’r Fro eleni, mae’r Urdd wedi cyhoeddi bod fersiwn newydd o gân adnabyddus y mudiad, Hei Mistar Urdd, yn cael ei rhyddhau.

darllenwch mwy