Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Aelod Seneddol Ceredigion Ben Lake yn...

13/05/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Aelod Seneddol ieuengaf Cymru, Ben Lake yn trafod Brexit a’i rôl fel meinciwr cefn yn San Steffan mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau yma.

darllenwch mwy

Pedwar yn dod i'r brig yng nghystadle...

13/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Mostyn, Llandudno, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ganolfan filfedd...

10/05/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd gwerth £4.2m ym Mhrifysgol Aberystwyth a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.

darllenwch mwy

Arbenigwyr y Llywodraeth yn galw am D...

10/05/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhelliad bwrdd o arbenigwyr y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Dim Croeso '69 - cyfrol newydd yn dad...

10/05/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd hi’n 50 mlynedd ers i Charles Philip Arthur George gael ei urddo yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon yn 1969 ar Orffennaf y 1af eleni ac mae cyfrol newydd gan yr awdur Arwel Vittle yn dadlennu’r hanes.

darllenwch mwy

Cydweithio i rannu hanes cymeriadau C...

09/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bydd Menter Iaith Conwy a chwmni Mewn Cymeriad yn cyflwyno sioe hwyliog yn dod a stori hanesyddol o oes Llywelyn Fawr yn fyw i deuluoedd ddydd Sadwrn nesaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd am eleni

09/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd heddiw anrhydeddau blynyddol yr Orsedd fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

darllenwch mwy

Prosiect peirianegol gwyrdd yn helpu ...

09/05/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer rhan o'r afon Aeron yng Ngheredigion a chreu cynefin gwell i bysgod silio.

darllenwch mwy

Busnesau twristiaeth wedi gweld cynny...

08/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn ôl canfyddiadau cychwynnol Baromedr Busnesau Twristiaeth Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, nododd 85% o'r busnesau twristiaeth ei bod wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr dros y Pasg neu i gynnal y niferoedd hynny.

darllenwch mwy

Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth y...

08/05/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dwbl yng nghynllun Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy