Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Brennig Davies o Fro Morgannwg yn cip...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Caerdydd a’r Fro 2019 yw Brennig Davies, myfyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Rhydychen lle mae’n astudio Saesneg.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi ei nofel gyntaf 'ar...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Disgrifiodd Manon Steffan Ros, awdures Llyfr Glas Nebo, nofel gyntaf Cynan Llwyd a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa, fel un “rymus, ddinesig a wnaeth i mi ddal f’anadl o’r dechrau i’r diwedd.”

darllenwch mwy

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniai...

31/05/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw.

darllenwch mwy

Iestyn Tyne yn ennill Cadair Eisteddf...

30/05/2019
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Y cerddor a'r bardd Iestyn Tyne yw enillydd Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Cylch 2019.

darllenwch mwy

Ymchwil yn dangos mai dim ond prentis...

30/05/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dim ond prentisiaethau cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd gan S4C yn ystod y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith.

darllenwch mwy

Chwip o Barti 19 oed a bandiau gwefre...

30/05/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Parti 19eg Gŵyl Cefni Llangefni eleni, yn digwydd ar brynhawn a nos Sadwrn 8fed o Fehefin ble bydd arlwy wych o fandiau’r Sin Roc Gymraeg - o’r hen i’r newydd.

darllenwch mwy

Mared Roberts o Gei Newydd yn ennill ...

29/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyfieithydd sy’n wreiddiol o Gei Newydd yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2019.

darllenwch mwy

Lansio cynllun ymbarelau amryliw yng ...

29/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae prosiect cyffrous wedi bod ar y gweill ers rhai misoedd yng Nghaernarfon wrth i ymbarelau amryliw ymddangos ar Stryd y Plas yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Mistar Urdd i serennu yng Ngemau’r Gy...

29/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden

Mae Urdd Gobaith Cymru, mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, wedi’i gadarnhau fel partner elusennol swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

darllenwch mwy

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y...

28/05/2019
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.

darllenwch mwy