Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwera...

04/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 ddoe.

darllenwch mwy

10 enwebiad i S4C yng ngwobrau'r Ŵyl ...

03/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi derbyn deg enwebiad ar gyfer Gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2019 a fydd yn cael ei gynnal yn Aviemore yn yr Alban yn nechrau Mehefin.

darllenwch mwy

Gwobrwyo tlws i Ann Postle o Ynys Môn...

03/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd tlws Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni ei wobrwyo i Ann Postle o Fodedern, Ynys Môn am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Pobl ifanc Aberaeron yn glanhau sbwri...

03/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bu Llysgenhadon Cymunedol ifanc Aberaeron yng Ngheredigion yn glanhau traeth Aberaeron yn ystod eu awr ginio yn ddiweddar, wrth iddynt ddysgu am edrych ar ôl eu hamgylchedd o’i cwmpas.

darllenwch mwy

Nawdd newydd i dîm pêl-droed merched ...

02/04/2019
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth tair blynedd newydd rhwng cwmni arwerthu Boots a Thîm Cenedlaethol y Merched – y cytundeb masnachol mwyaf mewn chwaraeon merched yma yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gŵyl ‘Ar Lafar’ yn annog dysgwyr y Gy...

02/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfle i ddysgwyr y Gymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol, diolch i bartneriaeth rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

darllenwch mwy

Deddf Addysg Gymraeg yn 'hanfodol' er...

02/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fu ymgyrchwyr yn lansio cynllun ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg yn y Senedd heddiw, gan ddweud ei bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

darllenwch mwy

Y celfyddydau yn gallu gwella'r berth...

01/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor a phartneriaid eraill yn dangos bod y celfyddydau yn cadarnhau sgiliau a hyder staff gofal dementia, gan alluogi cyfnewid ystyrlon gyda phreswylwyr sy’n gallu bod yn greadigol.

darllenwch mwy

Aberth aelod teulu yn yn y Rhyfel Maw...

01/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

I’r awdur poblogaidd arobryn Geraint V. Jones roedd cofio canrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf y llynedd yn egin syniad am stori, a ffrwyth ei lafur ydi’i nofel newydd Elena, a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch...

01/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd yr arddangosfa ‘Menywod, Rhyfel a Heddwch', sydd yn gasgliad o waith gan y ffoto-newyddiadurwraig enwog Lee Karen Stow ar y cyd gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru i’w weld yn Storiel, Bangor tan y 27 o Ebrill.

darllenwch mwy