Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Anni Llŷn yn cyhoeddi nofel newydd i ...

09/04/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi nofel newydd gan Anni Llŷn i’r arddegau cynnar, sef Asiant A: Her LL.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar amddiffynfeydd l...

09/04/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynllunio gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid yn Y Bala, yn parhau i fod yn ddiogel yn y tymor hir. Mae argloddiau'r llyn yn amddiffynfa hanfodol rhag llifogydd i dref Y Bala.

darllenwch mwy

Her hwylio i aelodau iau Clwb Ffermwy...

08/04/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae naw o aelodau iau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru o bob cwr o Gymru bellach wedi sicrhau eu lle ar gynllun Her Cymru drwy Rhaglen Rhyngwladol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgo...

08/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Ysgol Gerdd Ceredigion am gystadlu gy...

08/04/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

darllenwch mwy

S4C yn chwilio am seren ifanc i gynry...

05/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae S4C a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media yn chwilio am seren ifanc i gynrychioli Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest.

darllenwch mwy

Dathlu wythnos dysgu awyr agored Cymr...

05/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ymunodd yr anturiaethwr Cymreig Richard Parks â phlant ysgol i helpu plannu coed derw a dyfwyd o'r mes a gasglwyd ganddynt ac i ddathlu Wythnos Dysgu Awyr Agored gyntaf Cymru.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn beirniadu Cartre...

05/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i hysbyseb Cartrefi Cymunedol Gwynedd am Ddirprwy Brif Weithredwr sydd ddim yn cynnwys unrhyw ofyniad i allu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfraddau treth incwm yn dod i Gymru

04/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli i Gymru am y tro cyntaf erioed yn dechrau o ddydd Sadwrn ymlaen.

darllenwch mwy

Codi ymwybyddiaeth dros gymorth sydd ...

04/04/2019
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i’r rheini sy’n delio â phroblemau golwg yn y cartref ac yn y Llyfrgell ar 8 Ebrill 2019.

darllenwch mwy