Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Cyfle i fwynhau hwyl y Pasg ym Mharc ...

12/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i'r teulu cyfan yn ystod gwyliau'r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

darllenwch mwy

Prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin la...

12/04/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin lansio Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn i blant a phobl ifanc rhwng 5-18 a fydd yn dechrau ym mis Mai.

darllenwch mwy

Noson yn dathlu talent diwylliannol S...

12/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Rhoddwyd sylw i dalent ddiwylliannol gorau Sir Gaerfyrddin mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes Llanelli nos wener diwethaf.

darllenwch mwy

Croesawu cynlluniau am bedwaredd Ysgo...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn croesawu datganiad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw sy’n rhoi manylion pellach am gynlluniau am bedwaredd Ysgol Gymraeg yn y ddinas.

darllenwch mwy

Llywodraeth am ymchwilio i gŵyn yn er...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn gorymdeithio dros...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd ymgyrchwyr sy’n galw am addysg Gymraeg hygyrch yng nghymunedau gogledd Pontypridd yn gorymdeithio o Ynysybwl i Rydyfelin Ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Pedair Gwobr Ryngwladol Gŵyl ffilm Ef...

10/04/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae pedair o raglenni S4C wedi derbyn clod rhyngwladol yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2019 neithiwr.

darllenwch mwy

Cam yn nes at gynnig rhagolygon paill...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn arwain ar waith ymchwil sydd gam yn nes at gynnig rhagolygon paill mwy cywir i’r bobl hynny sy’n dioddef o glwy’r gwair.

darllenwch mwy