Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Rhaglen yn edrych ar ail-greu llais d...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen ddogfen sy’n cael ei darlledu ar S4C nos Sul yn mynd ar daith bersonol ryfeddol sy'n dilyn dyn o Ynys Môn yn ei ymdrech i gael llais tebyg i'w un ei hun gan ddefnyddio technoleg llais Gymraeg arloesol.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cyhuddo Cyngor Caerdy...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas am dorri addewid i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o ddatblygiad tai enfawr yn y ddinas.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn darg...

24/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gallai ystlumod sy'n mudo dros fil o filltiroedd o'r Baltig i Ynys Prydain, fod yn allweddol i ddatgelu sut mae mamaliaid sy'n mudo yn dod o hyd i'w ffordd, yn ôl gwyddonwyr o Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i...

24/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae un o drefi hynaf Cymru, Caerfyrddin wedi cael ei henwi am y tro cyntaf ar restr un o'r lleoedd gorau i fyw yng ngwledydd Prydain yn ôl y papur newydd The Sunday Times.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyda'r nos pafiliwn ...

24/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yna gomisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, ond peidiwch anghofio i archebu tocynnau yn fuan.

darllenwch mwy

Degau o Cofiwch Dryweryn yn ymddangos...

23/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ddiweddar, cafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ger Llanrhystud yng Ngheredigion ei ddinistrio yn ystod y nos. Yn dilyn hynny roedd yr ymateb yn syfrdanol wrth i dim o bobl ifanc ailadeiladu’r wal yn ystod y noson ganlynol ac fe ymddangosodd degau o’r murluniau led-led Cymru.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru ar dri cyfandi...

23/04/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd pythefnos cyntaf mis Mai yn brysur eithriadol i Fwrdd Ardoll Cig Coch Cymru wrth iddo hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ar dri cyfandir.

darllenwch mwy

Dathlu 300 mlynedd ers tanio ffwrnais...

23/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fis Mawrth eleni yr oedd 300 mlynedd wedi mynd heibio ers taniad cyntaf yr hen ffwrnais chwyth yn Nolgun ger Dolgellau yng Ngwynedd ac fel rhan o raglen o i nodi’r achlysur bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal diwrnod agored yr wythnos hon i ddysgu mwy am y safle rhyfeddol hwn.

darllenwch mwy

Noson yn dathlu llwyddiannau pobl ifa...

18/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ymunodd dros 220 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion gyda Gwasanaeth Ieuenctid i ddathlu eu Noson Wobrwyo flynyddol yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Lansio cynllun peilot yn Ynys Môn i g...

18/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd cynllun peilot newydd ei lansio yn ardal Llangefni yn Ynys Môn i gefnogi dysgwyr yr wythnos hon.

darllenwch mwy